Sdr. Bjert Kirke er ny grøn kirke

Sdr. Bjert Kirke har gennem en længere proces udarbejdet en plan for at blive grøn kirke. De har holdt adskillige møder undervejs for at optimerer de grønne tiltag;

"Vi drøftede opgaven med projektet: Grøn Kirke - hvad det rummede af muligheder og begrænsninger, hvordan vi kunne arbejde med det i vores udvalg, tidshorisonten for vores udvalgsarbejde, mm. Vi forestiller os, at vi kan være færdige med indstilling til menighedsrådet omkring nytår. 

Her er den status:

Kirkens Liv: Flueben ved 3 punkter ud af 7 mulige. Det drejer sig om bevidst at kommunikere tydeligt om klima, natur, retfærdighed og skaberværk ved kirkens mange aktiviteter. Her kunne der nemt scores flere points.

Kirkens information og forankring af det grønne arbejde: Her kan vi kun med god samvittighed sætte 1 flueben ud af 5. Også her kunne vi blot kommunikere mere på vores hjemmeside om det at være Grøn Kirke samt have det løbende på MR´s dagsorden.

Kirkens køb: 3 flueben ud af 8 mulige. Udvalget mener, at vi bør opfordre til køb af økologiske varer til brug ved kirkens arrangementer og til køb af miljøcertificerede produkter og materialer.

Kirkens Energiforbrug: 8 points ud af 11 mulige. Vi er i tvivl om, hvorvidt der slukkes for elektriske apparater, når de ikke er i brug? Vi ønsker ikke at sænke temperaturen i kirken grundet eksperters anbefaling om det modsatte. Husk fremover at prioritere egenskaben: lavt energiforbrug ved køb af elektriske artikler. Der kunne endvidere sættes lyssensorer i graverbygningen og udskiftes til sparepærer for at være mere miljøbevidst.

Kirkens Transport og Udearealer: 4 punkter ud af 8 mulige. Vi opfordrer til, at vi cykler til møder, og at der kommer et cykelstativ ved sognehuset i hjørnet mod vest. Betaler vi CO2-kompensation ved flyrejser? Vil vi dyrke jorden økologisk?

Kirkens Affald: Vi har 8 flueben ud af 9 mulige! Her kan vi dog godt arbejde mere målrettet med at anvende restpapir/begrænse vores papirforbrug. Vi bruger 180.000 ark om året – dvs. ca. 500 om dagen!!! Kunne der udarbejdes sangblade med de nye salmer til genanvendelse? Hvad gør vi ved printerpatroner? Sorterer vi egentlig papir i fht. bioaffald? Vi kunne indsamle briller og mobiltelefoner ud over stearinlys. Udvalget mener desuden, at der bør etableres et affaldssystem på kirkegården, hvor brugerne kan sortere i Grønt og Brændbart."

print
Tagget ,