Simon Peters kirke

Det har været en øjenåbner, at alle vore arbejdsområder berøres af tjeklisten. Derfor har vores fokusområder bredt sig ud til at omfatte mere end energi, vand, affald og forbrug.  

At være en grøn kirke
Simon Peters kirke blev udnævnt til ”grøn kirke” i januar 2012. Det tog os ca. 1 ½ år at nå så langt, for siden 2010 har kirkens grønne udvalg arbejdet med miljøtiltag på mange forskellige områder: indkøb, energi, natur, transport og affald – men også gudstjenesteliv, undervisning og information.

Et af medlemmerne i det grønne udvalg, sognepræst Michael Markussen, har gjort sig nogle teologiske overvejelser i den anledning, og de ligger nu på kirkens hjemmeside:

”… for Jesus hænger Gud, menneske og natur uløseligt sammen. Som kirken gik forrest for at få ophævet eksempelvis slaveriet eller give kvinder valgret, sådan må den nu også gå forrest med økologiske tiltag i stort og småt for på den måde at være tro overfor sit rolle som forvalter af skaberværket.”

Det er en aldrig afsluttet proces at blive grøn kirke, men et sted skal man starte!
Vore kirketjenere sorterer affald, bruger genopladelige batterier i lydanlægget, køber miljømærkede produkter og bruger så lidt ’kemi’ som muligt. Kirkekontoret arbejder på at nedbringe papirforbruget, og vores kirkeblad er FSC-certificeret. Der er blevet opsat en projektor i kirkerummet, og det sænker forbruget af print og kopier, papir og printerpatroner. Kirkekaffen er økologisk. Vi har fået opstillet en tøjcontainer ved kirkens gavl.

Arbejdet med at spare på el, vand og varme kan følges på kirkens opslagstavle og på hjemmesiden. Vi har fået kirken termograferet. Det har resulteret i, at der er sat vindspærre op under foyertagets udhæng. Kirken er tilsluttet fjernvarme, og vi har skiftet til vandbesparende toiletter og har afmonteret det ene af to urinaler. Der er også blevet sat ur på de elektriske apparater i kirkekontoret, og der er skiftet til sparepærer i kirkerummet, hvor lyset nu er opdelt i grupper. Vi skifter nu til LED over en periode, så økonomien hænger sammen. Vi har udskiftet cirkulationspumpen på fjernvarmeanlægget.

Solceller på kirketaget
I sommeren 2013 fik vi monteret et 14,5 kWp solcelleanlæg på det flade tag over kirkerummet. Anlægget har været i drift siden august, og kører problemfrit. Anlægget er finansieret med et lån fra Provstiet, som betales af over 10 år med en reduktion af ligningsmidler, der ca. Svarer til det beløb vi sparer på el.

Blomster og kirkebier

Kirkens er omgivet af en stor græsplæne med æble- og egetræer. En del af græsplænen er blevet omlagt til blomstereng. Vi håber, at vi med tiden får en større mangfoldighed af dyreliv omkring kirken. Planter fundet i blomsterengen 2012: Kongepen, Brunelle, Mælkebøtte, Kløver, Alm. Vejbred, Fløjlsgræs, Skovhullæbe (orkideen), Dueurt, Høgeskæg, Bølget Bunke, Knæbøjet rævehale, Bidende ranunkel. En lokal by-bi-avler har opsat bistader i haven, og bierne producerer dejlig blomsterhonning. Noget af honningen bortauktioneres til høstgudstjenesten.
 
Simon Peters Kirke har arbejdet videre med tjeklisten igennem årene, og opfylder nu 40 af tjeklistens 48 punkter. (28.10.2015)


Januar 2012

Se også: Simon Peters Kirke er grøn både i hverdag og teologi

Simon Peters kirke

Solcelleanlægget på kirkens flade tag.

Billede af den lille indvandrede orkidé ”Skovhullæbe” i vores blomstereng.

print
Tagget ,