Rise Kirke

Rise Kirkes vej til ”Grøn Kirke”
Det hele startede med en opfordring i Stiftsnyt for Haderslev stift. Biskoppen efterlyste sogne, der havde lyst til at deltage i ”projekt Grundtvig”, hvor vi sammen med menigheder fra Sverige Letland, Slovakiet og Tyskland skulle arbejde med emnet ”Grøn Kirke".

I forbindelse med vores deltagelse i ”projekt Grundtvig”, hvor vi sammen med menigheder fra Sverige Letland, Slovakiet og Tyskland skulle arbejde med emnet ”Grøn Kirke, skulle vi i løbet af 2 år mødes 3 gange for der at drøfte grønne tiltag i de forskellige lande. Og ikke mindst prøve at forstå kirkens forhold i de lande, hvor kirken ikke er en ”folkekirke”.

Der skete mange gode ting i løbet af de 3 møder. Til sidst følte alle deltagerne sig som en stor familie – og de sproglige barrierer, som var i starten, forsvandt som dug for solen. Og efter sidst møde spurgte vi alle, om det ikke var muligt at mødes igen!


Her i landet blev der også holdt et par møder hos provst Keld B. Hansen (den danske tovholder i projektet), hvor der blev gjort status over arbejdet i de danske sogne. Og hvor man kunne få hjælp til at komme videre med arbejdet.
I vores sogn blev projekt ”Grøn Kirke” taget op i menighedsrådet.

Her gennemgik vi et afsnit af gangen, fik en god drøftelse af de punkter på tjeklisten, hvor vi ikke opfyldte kravene. Nogle kunne vi imødekomme, nogle var ikke aktuelle i vores tilfælde (rejseregler) og andre passede ikke ind i vores tilfælde (opstille tøjcontainere ved kirken).

Da alle afsnit havde været behandlet, kunne vi så gøre status. Og resultatet var, at vi opfyldte kravene for at kunne kalde os for ”Grøn Kirke”. I tiden, der kommer, må vi så arbejde på at imødekomme endnu flere af tjeklistens krav. Og ikke mindst skal beboerne i vores sogn gøres opmærksomme på de problemer som ”Grøn Kirke” vil være med til at løse.

Rise kirke kan for nuværende opfylde 31 af tjeklistens 48 punkter.

Kontaktperson: Gitte Kjær Riisgaard

Læs mere om kirken her

December 2014

print
Tagget ,