Skal oliefyret på pension?

Omtrent hver femte kirke og et stort antal præstegårde får varmen fra et oliefyr. Selvom det er gammelt, kan fyret sagtens være driftsikkert og vil måske være i stand til at køre stabilt i mindst 10 år mere, men ældre oliefyr er ikke energieffektive. Og dermed for dyre i drift! Energivejleder Carsten Vejborg giver gode råd.

Løsningen kan i nogle tilfælde være at installere et nyt oliefyr med kondenserende kedel, men det er klogt at tøve et øjeblik og vurdere, om der skal foretages en mere gennemgribende renovering af hele varmeinstallationen, eller om der skal installeres en helt ny varmekilde.

Nye regler på vej

Fra 1. januar 2016 er det ikke længere tilladt at opsætte nyt oliefyr, hvis kirken eller præstegården ligger i et område med fjernvarme eller naturgas. Her vil det være et krav, at bygningen tilsluttes den kollektive forsyning. I langt de fleste tilfælde vil dette være helt uproblematisk og medføre store energibesparelser. Men i nogle tilfælde vil det være nødvendigt at ændre på radiatoranlægget for at opretholde den samme komfort, samt eventuelt efterisolere, hvis det drejer sig om en præstegård.

Hvis kirken eller præstegården ligger i et område, hvor det ikke er muligt at blive tilsluttet fjernvarme eller naturgas, vil det fremover være lovligt at installere nyt oliefyr med kondenserende kedel. Men det er ikke sikkert at det er den bedste løsning.

Alternativer til oliefyr

Varmepumper ses ofte som det moderne og miljørigtige alternativ til oliefyr. Dette kan bestemt også være tilfældet for en lang række præstegårde, forudsat at de er energirenoveret med gode og tætte vinduer og med god isolering af loft, vægge og gulv. Hvis der ikke er sket nogen energiforbedring, vil det være her man skal sætte ind først – før varmeanlægget udskiftes. Ellers risikerer man dårlig komfort, og at de forventede besparelser helt udebliver. Træpillefyr er et andet ”gængs” alternativ til oliefyr, men kræver lidt mere tilsyn end varmepumper og er derfor kun egnede til præstegårde, hvis man kan finde en god lokal aftale om, hvem der har dette tilsyn.

Med kirkerne er situationen anderledes. Her er varmepumper meget sjældent en mulighed. Der kræves meget store og kraftige varmeanlæg i kirkerne for at de kan opvarmes på kort tid, som Kirkeministeriets varmecirkulære kræver, og disse krav kan almindelige varmepumper ikke leve op til. Træpillefyr kan være en løsning, men igen kun hvis der findes en god lokal aftale om, hvem der har tilsynet.

Det bedste alternativ til oliefyr i landsbykirkerne er som regel elvarme. Kirken har normalt kun behov for varme få timer om ugen, og med elvarme kan man som regel slukke helt for grundvarmen - hvis man er i øvrigt er opmærksom på luftfugtigheden og på god udluftning. Mange af de kirker, som Energitjenesten har besøgt, kan opnå besparelser på 40.000 – 100.000 kr. om året på varmeregningen ved at skifte fra oliefyr til el. Med en investering på mellem ½ og 1 million kr. er det nye varmeanlæg ofte tilbagebetalt på ca. 10 år. Samtidig opnås ofte en bedre komfort, samt en meget mere miljøvenlig løsning.

Af: energirådgiver Carsten Vejborg, Energitjenesten

print
Tagget , ,