Stenstrup – Lunde Kirker er nye grønne kirker

Stenstrup - Lunde Kirker er nye grønne kirker

Stenstrup-Lunde er to smukke, hvidkalkede kirker, som ligger på Sydfyn. I kirkernes menighedsråd er alle medlemmerne, inklusive præsten, meget interesserede i arbejdet omkring at gøre kirken grønnere på forskellige måder. Ulla Vilhelmsen fra menighedsrådet fortæller:

"Vi har arbejdet med Grøn Kirke i snart et år. Vi har punktet Grøn Kirke på hvert møde. Vi kommer alle med ideer og gennemgår bl.a. med graverne, hvad de har gjort og gør for det grønne miljø. Det er en  god proces, hvor vi alle " tvinges " til at tænke grønt, i hvert fald denne aften, og som har ført til flere tiltag, end vi måske ville have gjort, hvis ikke Grøn Kirke var kommet på banen."

De kan nu sætte 30 krydser på tjeklisten. Under afsnittet om kirkens energiforbrug kan de sætte hele 9 ud af 11 krydser, fordi de bl.a. har fået lavet en energigennemgang af kirken, aflæser målere for vand, el vand og varme med jævne mellemrum, prioriteter lavt energiforbrug ved indkøb af nye maskiner, bruger LED-pærer hvor det er muligt og køber certificeret klimavenlig strøm.

Derudover er der også et teologisk fokus på skaberværket i kirkens undervisning og liturgi, hvor det er naturligt, ligesom der også er skabt levesteder for vilde dyr og planter på kirkens udendørsarealer. 


print
Tagget