Thisted kirkegård er ny grøn kirkegård

Thisted ligger i Nordjylland. Kirkegården tjekker 29 punkter af på tjeklisten, samt 2 egne tiltag. Kirkegården fortæller at de arbejder aktivt på at opfylde yderligere 7 punkter.

Nedestående tekst er skrevet af Lea Christensen kirkegårdslederen af Thisted kirkegård.


Thisted Kirkegårde omfatter tre arealer; Den gamle kirkegård omkring Thisted Kirke i centrum af Thisted by ligger i øjeblikket som en klippet græsplæne med krokusflod og enkelte solitære træer, enkelte gamle allé træer samt enkelte . Anlægsarbejder på og ved kirkegården betyder, at arealet i høj grad bærer præg af byggeplads i 2023. Det er håbet at der i løbet af de kommende år kan ske en omlægning af den gamle kirkegård, som i højere grad ønskes at få præg af en kirkepark.

Sønder kirkegård er en inaktiv kirkegård bestående af store græsarealer, solitære træer og gamle allé træer samt en række fredede gravsteder. Kirkegården fungerer som et åndehul mellem byen og fjorden. Der arbejdes i øjeblikket med at ændre driften på Sønder kirkegård, så større arealer udlægges til bi- og sommerfuglevenlig drift.

Vestre Kirkegård er den aktive kirkegård i Thisted. Kirkegården ligger på en lang skråning med udsigt over fjorden. Størstedelen af kirkegården er traditionelt indrettet med kistegravsteder og urnegravsteder, men der arbejdes på at indrette nye områder, som kan tilbyde brugerne en anden oplevelse og udtryk. 

Vi har nedsat et udvalg for grøn kirke/kirkegård, som skal arbejde for at såvel kirken og kirkegården bliver hhv. grøn kirke og grøn kirkegård. Udvalget består af en repræsentant fra menighedsrådet, en repræsentant fra kirkens personale, en præst og kirkegårdslederen. Udvalget rapporterer tilbage til menighedsrådet og giver anbefalinger i forhold til grøn kirke, hvorfor den endelige beslutningskompetence ligger hos menighedsrådet. Udvalget startede sit arbejde for under et år siden -  en af de største overraskelser har således været, hvor mange punkter vi allerede opfyldte, inden grøn kirke og grøn kirkegård kom i fokus. Vi er en meget traditionsbundet kirkegård, så det har været og er fortsat en stor udfordring at se kirkegården i et nyt grønt lys. Men det er en udfordring vi med glæde har taget op og som vi glæder os til at arbejde videre med.

Læs mere om Thisted kirkegård på deres hjemmeside her

print
Tagget , ,