Ulstrupbro, Sønder Vinge og Vester Velling Kirkegårde er grønne

Helt tilbage i 2009 blev de tre kirker Ulstrupbro, Sønder Vinge og Vester Velling grønne. Nu er de tre tilhørende kirkegårde også grønne med 29 kryds på den grønne tjekliste for kirkegårde.

Noget af det første, man ser, når man går ind på Ulstrupbro, Sønder Vinge og Vester Velling kirkers hjemmeside, er overskriften "Gør vores kirkegårde grønnere". Her opfordrer man kirkegårdens brugere til at købe 100% komposterbare produkter for at undgå, at affald fra kirkegårdene havner i restaffald pga. af f.eks. stål- og plastikrester. De tre kirkegårde er altså allerede i fuld gang med det grønne arbejde, og kirkegårdenes brugere inddrages aktivt. 

På Ulstrupbro, Sønder Vinge og Vester Velling kirkegårde har man desuden sat fokus på biodiversitet ved at skabe rum til dyr og planter, f.eks. åbent vand til insekter og andre dyr. Der prioriteres områder til naturgræs og vilde planter med lidt eller ingen slåning. Der plantes flerårige blomster og så vidt muligt hjemmehørende arter på kirkegårdenes arealer. Og  områderne med perlegrus og grus er reduceret og i stedet tilplantet med flerårige blomster og græsser. 

Tjeklisten for de tre kirkegårde afspejler, at det ikke kun er dyr og planter, man ønsker at skabe rum for og plads til. Hele fem krydser i kategorien "brug af kirkegården" afspejler en respekt og fingerspidsfornemmelse for de mennesker, for hvem kirkegårdene er et vigtigt sted. Der laves rum på kirkegårdene, som stimulerer sanserne og indbyder til ophold. Andre områder søger at give plads til sorg og refleksion. Kirkegårdene tilrettelægges således, at de kan bruges til udendørs gudstjenester og andagter, og der tænkes i adgangsmuligheder for både grøn transport og brugere, som er dårligt gående eller bruger kørestol. 

Du kan læse mere om de tre kirkegårde på https://www.ulstrupbrokirke.dk/ 

print
Tagget , ,