Vor Frelsers Kirke

​ Vor Frelsers Kirke gennemgik en omfattende renovering fra 2006-2009. I den forbindelse blev der arbejdet seriøst med at nedbringe energiforbruget, og tænke klima og miljø med. Efter en travl genåbningsperiode syntes det naturligt at fortsætte at tænke det grønne ind i dagligdagen i kirken.

Vi nedsatte et udvalg, et udvalgsmedlem har deltaget i Grøn Kirkes kursusdag, og alle faggrupper har arbejdet med tjeklisten. Vi er meget glade for at opdage at vi allerede har en rimelig grøn profil.

Vi har tiltag i det små og i det store. Den 14. oktober i år indviede vi en ny kirkegårdsbygning med en stærk grøn profil. Den opvarmes med jordvarme, har mos segum tag, og der er gjort klar til solceller på en del af tagarealet. Amagerbladet skrev om det. Fremover påtænker vi at arbejde videre med tjeklisten, og forstærke og udvide indsatsen.

Vi nedsatte et udvalg i 2010, og over den sidste tid er tjeklisten blevet gennemgået og diskuteret i alle faggrupper i kirken.

Vi opfylder helt eller delvist 36 punkter.

Kontaktperson: Claus Topsøe-Jensen

Læs mere om Vor Frelsers Kirke her

November 2011

print
Tagget ,