Dag: 12. december 2017

uKirke i København er nu grøn kirke

ukirke på Vesterbro i København har længe arbejdet med miljø. Derfor skulle der kun en kort arbejdsproces med Grøn Kirkes tjekliste til, før de kunne blive registreret som grøn kirke. Thomas Nedergaard, der er præst i uKirke fortæller: ”Vi arbejder konkret med miljø, skabelse og bæredygtighed i stort set alle vores arrangementer. Det er et emne, der […]

Læs mere

Esbjerg Metodistkirke

​Esbjerg Metodistkirke er blevet grøn kirke.De har arbejdet med de 48 punkter og har fundet, at de kan leve op til de 25, som er nødvendige for at blive grøn kirke. De vil bla. starte en tradition for at bruge den lille gårdhave kirken har til at holde udendørs gudstjeneste en gang om året. Derudover […]

Læs mere

Sandby Kirke

​​Et enigt menighedsråd for Sandby- Branderslev sogn har sammen med medarbejderrepræsentanter og præsten et ønske om at blive grøn kirke.Vi har arbejdet i tre måneder med spørgsmålet og hver især givet vores bud på, hvad vi mente var en god idé at prioritere i tjeklisten. Vi har så sammenfattet de punkter, vi kunne blive enige […]

Læs mere

Branderslev Kirke

​Der var øjeblikkelig enighed om at tilstræbe at blive Grøn Kirke.Vi har arbejdet i tre måneder med spørgsmålet og hver især givet vores bud på, hvad vi mente var en god idé at prioritere i tjeklisten. Vi har så sammenfattet de punkter, vi kunne blive enige om.Vi er blevet enige om 32 punkter, og har […]

Læs mere

Sankt Vincent Kirke

Den Romersk-Katolske kirke, Sankt Vincent i Helsingør opfylder nu 31 af Grøn Kirkes 48 punkter og regner med i løbet af vinteren at kunne opfylde endnu et par stykker.Vi har haft Grøn Kirke på dagsordenen på alle vores menighedsrådsmøder i det sidste års tid, og vi har nedsat en lille Grøn Gruppe til at diskutere […]

Læs mere

Vor Frue Kirke-Københavns Domkirke

​Aase Rønkilde, tidligere kontaktperson for Vor Frue Kirke som Grøn Kirke, skriver følgende:”Vi nedsatte en grøn arbejdsgruppe i november 2008 og opfylder nu 27 punkter på listen. Det har været en lærerig proces, hvor vi bl.a. har skullet gøre op med indgroede vaner.Vi har også måtte acceptere at ikke alle grønne tiltag er praktisk mulige. […]

Læs mere

Vanløse Frikirke

​​Vi har gennem de sidste 2 år arbejdet med konceptet Grøn Kirke på menighedsråds- og udvalgsniveau. Begge grupper har løbende inviteret og informeret på kirkens 2-4 årlige menighedsmøde om tingenes status, og vores oplevelse er at den løbende opdatering har inspireret andre grupper i kirken til at tænke bæredygtighed ind i deres arbejdsgange og processer. […]

Læs mere

Vor Frelsers Kirke

​ Vor Frelsers Kirke gennemgik en omfattende renovering fra 2006-2009. I den forbindelse blev der arbejdet seriøst med at nedbringe energiforbruget, og tænke klima og miljø med. Efter en travl genåbningsperiode syntes det naturligt at fortsætte at tænke det grønne ind i dagligdagen i kirken.Vi nedsatte et udvalg, et udvalgsmedlem har deltaget i Grøn Kirkes […]

Læs mere