Klimapilgrimsvandring

En klimapilgrimsvandring er en vandring, hvor formålet er – sammen med andre – at besinde sig på de klimaforandringer verden står overfor og opfordre til håb og handling for en mere bæredygtig verden. Få inspiration til at arrangere en klimapilgrimsvandring - det er fortsat relevant at sætte fokus på verdens klima og besinde os på, hvad vi kan gøre for en mere bæredygtig fremtid for vores verden.

Klimapilgrimsvandring logo
PLANLÆG EN KLIMAPILGRIMSVANDRING
* VEJLEDNING OG INSPIRATION TIL KLIMAPILGRIMSVANDRING (WORD)
* DOWNLOAD EN PLAKAT TIL AT REKLAMERE FOR JERES VANDRING (PDF)
* Du kan bestille en folder med de 7 pilgrimsord fra gronkirke@gronkirke.dk
klimapilgrim folder
KIRKER VANDREDE FOR KLIMARETFÆRDIGHED I 2015

Kirker i Danmark arrangerede og deltog i klimapilgrimsvandringer i 2015. Vandringerne skete som led i en større kampagne, hvor der blev arrangeret klimapilgrimsvandringer i hele Skandinavien og resten af Europa frem mod klimatopmødet i Paris i December 2015. Klimapilgrimsvandringerne havde til formål at sende et signal til politiske ledere om, at mange ønskede en ambitiøs aftale på klimatopmødet i Paris. Politikerne må gå foran, begrænse CO2-udledningen og tage et fælles ansvar for at hjælpe dem, der rammes hårdest af klimaforandringer.

Pilgrimsvandringerne begyndte i Nordnorge, bevægede sig gennem Norge og Sverige og videre ned gennem Danmark i perioden midt august – midt september 2015.

VAND SOM STAFET

For at understrege signalet om fælleskab og handling førte klimapilgrimmene en 'klimastafet' – vand i flasker – fra Nordkap i retning mod Paris. I Danmark bragtes 'klimastafetten' i slutningen af august fra Sverige til Nordsjælland, ned gennem Sjælland, over Fyn og videre til Nordtyskland.

LINKS

Act Now for Climate Justice

Den norske klimapilgrimsvandring

Den svenske pilgrimsvandring

Den tyske pilgrimsvandring

NYHEDER RELATERET TIL KLIMAPILGRIMSVANDRINGER