Dag: 21. november 2013

Tranebjerg Kirke

​Samsø PastoratSamsø er et grønt pastorat på en grøn ø i et grønt stift.Samsø har i kraft af sit 10-års-projekt (1997-2007) som vedvarende energiø (VEØ) skaffet sig en unik placering som et samfund, hvor 100 % af den anvendte elektricitet og 80 % af den anvendte varme produceres på Samsø af vedvarende energikilder som vind, […]

Læs mere

Den Reformerte Menighed i Fredericia

​Den Reformerte Menighed i Fredericia har arbejdet med Grøn Kirkes tjekliste og vil gerne optages på listen over de grønne kirker.De har arbejdet med opgaven siden slutningen af oktober/primo november 2014 og kan nu efter et par måneders arbejde tilslutte sig netværket. De opfylder 25 af de 48 punkter på ​ tjeklisten og har mindst […]

Læs mere

Østrup Kirke

I Østrup Kirke på Nordfyn har menighedsrådet vedtaget 39 punkter, der skal gøre kirken grønnere. Det har været en lang proces, men det er nødvendigt for at sikre, at alle kan gå ind for de grønne tiltag.- Når vi i kirken prædiker ansvarlighed skal vi også handle ansvarligt, og det gælder også overfor den natur […]

Læs mere

Søby Kirke, Ærø

​​I Langeland-Ærø provsti har de igennem længere tid arbejdet med bestræbelserne på at blive Grøn Kirke.De har nedsat en arbejdsgruppe som arbejder med sagen.Arbejdsgruppen består af  lokale frivillige, medlemmer fra det nyvalgte menighedsråd, repræsentanter for praktiske medarbejdere såsom kirkesangere og gravere og præst Agnes Haugaard.Kontaktperson Ingolf Andersen fortæller :”Vi har fået indført, at der ved […]

Læs mere