Søby Kirke, Ærø

​​I Langeland-Ærø provsti har de igennem længere tid arbejdet med bestræbelserne på at blive Grøn Kirke.
De har nedsat en arbejdsgruppe som arbejder med sagen.
Arbejdsgruppen består af  lokale frivillige, medlemmer fra det nyvalgte menighedsråd, repræsentanter for praktiske medarbejdere såsom kirkesangere og gravere og præst Agnes Haugaard.
Kontaktperson Ingolf Andersen fortæller :"Vi har fået indført, at der ved hvert menighedsrådsmøde er et fast punkt på dagsordenen med orientering og diskussion af grønne initiativer i sognet. Et enigt menighedsråd har vedtaget at Ærø sogns 7 kirker skal søge godkendelse som Grønne kirker."

De syv kirker er Søby kirke, Bregninge kirke, Tranderup kirke, Ærøskøbing kirke, Rise kirke, Ommel kirke samt Marstal kirke.

Foreløbig kan de krydse 34 af tjeklistens 48 punkter af.

Punkterne omkring Kirkens indkøb bør være et oplagt mål at opfylde. Især kan mange punkter opfyldes ved at indføre fælles indkøb. Vi er godt klar over at punkterne er svære at monitorere, når der er tale om frivilliges inddragen i arbejdet, i så fald bør der ligge klare retningslinjer fra menighedsrådet. To medlemmer fra arbejdsgruppen er ved at udarbejde en manual vedrørende indkøb.

Handlingsplan for den nærmeste fremtid er færdiggørelse af en indkøbsmanual, med aftaler med lokale handlende om diverse varegrupper, der sikrer at varer der indkøbes, enten er miljømæssigt bæredygtige, økologiske, biodynamiske, Fair Trade produkter eller lokale varer.

Endvidere vil vi fokusere på kirkens jorder, så biodiversitet og bæredygtighed styrkes på Ærø.

Kontaktperson: Ingolf Andersen

Læs mere om kirken her

Maj 2017

print
Tagget ,