Ansgarkirken Hedehusene er ny grøn kirke

I de sidste måneder af 2019 nedsatte vi udvalget, der påbegyndte arbejdet med at krydse af på tjeklisten, men beklageligvis forsinkede coronapandemien processen. Vi har nu kunnet genoptage og fuldføre arbejdet.

Vi opfylder 31 punkter på tjeklisten (mindst to i hver kategori) og videresender den i afkrydset form, tillige med et billede af kirken. 

Vi blev behageligt overrasket over, hvor mange af punkterne vi allerede opfyldte. 

Det viste sig at store dele af medarbejdergruppen længe har taget genbrug, besparelser og miljø alvorligt, uden at fortælle hinanden det. Tjeklisten gav os et sprog og lejlighed til at få det italesat, og vi er faktisk ret stolte af vores indsats.

Vi var allerede næsten klar i februar 2020, bortset fra at vi manglede et punkt i informationskategorien. Der sad vi fast længe pga. COVID-19, indtil vores dygtige medarbejdere for nyligt kunne vende tilbage til Grøn-Kirke-arbejdet, fik skabt en informationsplakat og lagt info på hjemmesiden og facebook. Det førte os i mål!

print
Tagget