Pilgrim’s Walk for Future – COP klimapilgrimsvandring 2021

Pilgrim’s Walk for Future - COP klimapilgrimsvandring 2021

Budskab på dansk 26. maj 2021 – Oversat af Martin Ishøy (Originalen på svensk kan læses her) 

Vi vandrer som pilgrimme fra Vadstena i Sverige til klimatopmødet i Glasgow, Storbritannien med en opfordring til alle mennesker, inklusivt os selv, om at tage jordens klimakrise alvorligt. Der er behov for, at hver eneste af os tager ansvaret på os og handler for at standse den globale temperaturstigning. Vi er nødt til hurtigt at forandre vores livsform for at opnå nul-udslip af drivhusgasser senest år 2050.   

Derfor opfordrer vi alle, som på forskellige måder er en del af Pilgrim’s Walk for Future til undervejs at ransage sit liv, lægge en personlig køreplan og sætte sig i bevægelse i retning af et mere bæredygtigt liv.  

Vi henvender os samtidigt til verdens regeringer og opfordrer dem til at fastholde Paris-aftalen og omgående vedtage de tiltag, som kræves for at begrænse den globale opvarmning til max 1,5 grader.

Verdens regeringer, virksomheder og organisationer – inklusivt trossamfund – skal lytte til den bedste klimaforskning, som findes i dag, og træffe beslutninger, som baserer sig på denne forskning.   

Verdens regeringer må sørge for at sikre klimaretfærdighed mellem fattige og rige dele af verden og at indføre klimaløsninger som prioriterer beskyttelse af mennesker og økosystemer før kortsigtede økonomiske gevinster. De lande og samfund som rammes hårdest af klimaforandringerne, har brug for øget økonomisk støtte fra de rige dele af verden.  

Det er nødvendigt at lande, organisationer og virksomheder går forrest og sikrer at udslippene omgående begrænses. Dette kræver en hurtig udfasning af fossile brændsler, investeringer i vedvarende energi for alle samt en målrettet indsats for at bevare og genoprette naturlige økosystemer.  

Der er brug for, at det grundlæggende i klimaomstillingen er fossilneutrale, naturbaserede løsninger og satsninger, som bidrager til en stærk modstandskraft i samfundet, inklusivt for oprindelige folk. 

Pilgrim’s walk for future er en del af en bred bevægelse, hvor vi som kirker er førende og står skulder ved skulder med repræsentanter fra andre religioner og med miljø- og fredsorganisationer rundt om i Europa. Sammen viser vi os beredte til at kæmpe for jordens fremtid. Håbet er ikke ude, men det haster. Meget kan reddes, hvis vi handler nu. Derfor vandrer vi – og vi er parate til at gå langt. Vi håber at du vil gå med os mod en fælles bæredygtig fremtid.


print