Terslev kirke er ny grøn kirke

The Story

Vi har gennem et par år haft særlig fokus på arbejdet med konceptet “Grøn Kirke” – et arbejde vi ønsker at forsætte med overalt i kirkens daglige arbejde; på kirkegårdene, i værksted (graver) og i den daglige husholdning. Vi har nedsat et “grønt udvalg” sammensat af medarbejder, præst, kirkeværge menighedsrådsmedlemmer, som på hvert menighedsrådsmøde giver en evaluering af månedens tiltag. På sidste udvalgs møde kunne vi- med glæde, sætte kryds i 27 af de 48 tiltage, som “Grøn Kirke”organisationen har udsendt.Menighedsrådet håber at vores ansøgning om tilmelding af Grøn Kirke organisationen bliver godkendt, således vi fremover kan formidle til vores menighed og provsti, at vi er “Grøn kirke”. Det skal tilføjes, at vi i år vil ansøge om at komme med i fællesskabet af “vejkirker” – hvorfor informationen om, at vi er  Grøn kirke har betydning og mening – for os.

Tagget