Blegind kirke er ny grøn kirke

Foto: Fra Blegind Kirkes hjemmeside

I Skanderborg Provsti ligger Blegind Kirke - en lille hvidkalket landsbykirke fra omkring år 1200. Med 30 krydser på tjeklisten kan Blegind Kirke nu kalde sig grøn kirke. 

Selvom Blegind Kirke er lille og derfor også har et småt Grøn Kirke-udvalg bestående af tre mennesker, så bliver der arbejdet med de grønne tiltag grundigt og systematisk. Udvalget har arbejdet med tjeklistens punkter i lidt over et år, og Grøn Kirke er på dagsordenen til menighedsrådsmøder mindst to gange årligt. Derudover fylder det grønne arbejde altid på det årlige syn, hvor alle menighedsrådets medlemmer samt repræsentanter fra kirkens personale er til stede. 

Blegind kirkes tjekliste vidner om det grundige og fortløbende arbejde med bæredygtighed, og kirken kan sætte flere krydser i hver kategori, sådan som man skal, for at blive en del af det grønne netværk. Særligt nogle af de mere konkrete og lavpraktiske kategorier springer dog i øjnene med ekstra mange krydser. Kirken har således sat kryds ud for følgende punkter i de tre kategorier "Kirkens indkøb", "Kirkens energiforbrug" og "Kirkens affald": 

Kirkens indkøb 
Vi begrænser kirkens indkøb og prioriterer holdbarhed og genbrug.

Vi køber madvarer, som har mindst mulig klima- og miljøpåvirkning (økologiske, Fairtrade-mærkede, lokalt producerede og årstdiens).

Vi køber så vidt muligt miljømærkede produkter til rengøring, vedligeholdelse, kontor og udearealer.

Vi begrænser brugen af kemikalier i f.eks. rengøring, vedligeholdelse og udearealer. 

Vi anvender genopladelige batterier, hvor vi kan. 

Kirken overgår til mest muligt at informere elektronisk og til fortrinsvist at modtage aviser, tidsskrifter og publikationer elektronisk. 

Kirkens energiforbrug 
Vi har fået foretaget en energiøkonomisk gennemgang af kirkens bygninger og følger dens anvisninger, så godt vi kan.

Vi aflæser vores målere for vand, el, varme og gas med passende intervaller.

Vi bruger LED-pærer, hvor det er muligt. 

Vi slukker lyset i rum, som ikke er i brug og/eller har opsat (lys)sensorer og timere. 

Vi slukker for computere og andre kontormaskiner, når de ikke er i brug, f.eks. ved at buge spareskinner. 

Vi opvarmer med varme, der produceres mest muligt miljø- og klimavenligt. 

Vi sænker temperaturen, når der ikke er folk i kirken, menighedshuset/sognegården og på kontoret. 

Vi begrænser brugen af vand.


Kirkens affald 
Vi prøver at reparere vores ting og afleverer, hvad vi ikke kan bruge, til genbrug. 

Vi reducerer vores madspild. 

Vi bruger fortrinsvist rigtigt service frem for engangsservice. Køber vi engangsservise, er det så vidt muligt af nedbrydelige materialer. 

Vi printer og kopierer fortrinsvist på begge sider af arket. Vi anvender restpapir og sorterer det, vi ikke bruger. 

Vi komposterer affald forsvarligt, enten på egen jord eller ved godkendt kompostering. 

Vi leverer pap, papir, glas og metal til genbrug. 

Vi leverer elektrisk affald til godkendt modtagelse eller, hvor det er muligt, til genbrugssortering. 

Vi leverer batterier, PVC-plast, kemikalierester, elpærer samt toner- og printerpatroner til gokendt modtagelse.

print
Tagget , , ,