Brabrand og Sønder Årslev er nye grønne kirker

Brabrand kirke

Sønder Årslev kirke

Vores Grøn Kirke udvalg blev nedsat i november 2019 og har arbejdet fra januar 2020.

Mit kendskab til Grøn Kirke ligger faktisk ca 10 år tilbage, da jeg var med til at gøre StudenterMenigheden i Aarhus (SMÅ), til Grøn Kirke. Her var vi pga. menighedsrådets sammensætning af studerende, dermed mere ens i alder og progressivitet samtidig med at SMÅ ikke skulle arbejde med kirkegård og kirkebygninger, var det mere overskueligt at blive Grøn Kirke.  

Derfor har jeg i nogen tid også tænkt på, om ikke vi også skulle være Grøn Kirke i Brabrand og Sønder Aarslev kirke. Det er her i min 2. periode i menighedsrådet, efter at være kommet mere inde i menighedsrådsarbejdet og fordi vi er et meget aktivt pastorat, har jeg brugt lidt tid på at snakke med vores medarbejdere og stikke en finger i jorden for at høre hvad deres holdninger var og for at se hvor meget vi allerede gør. 

Det var faktisk lidt af en øjenåbner! For vi var ærligtalt ret så godt med, så det at udfylde skemaet og de min 25 punkter vat meget let. Alligevel har vi lavet et udvalg, som igennem foråret har mødtes flere gang for at lave en handleplan for hvad vi gerne vil arbejde mere med i fremtiden.

De gode oplevelser har været, at flere i vores to kirker har samme interesser inden for Grøn Kirke samt de samtaler og ideer der et kommet frem (og forhåbentligt vil komme) til at blive grønnere, hvilket gælder både medarbejdere og menighedsrådsmedlemmer.

Vi har lavet en liste over hvad vi allerede gør og hvad vi kunne tænke os at arbejde videre med. Pt kan vi allerede sætte hak ved 40 af de 48 punkter, hvilket også er det som overrasker mest.

Her er nogle af vores initiativer:

  • Vi har tradition for mindst en årlig udendørsgudstjeneste, der gerne i samarbejde med kommune/naturvejleder kombineres med naturvandring og undervisning om natur og vilde urter.
  • Vi deltager i Folkekirkens Nødhjælps landsindsamling i marts – i 2020 netop for fattige ramt af klimaforandringer
  • Kirken prioriterer i videst muligt omfang at anvende elektronisk kommunikation frem for papirforbrugende tryksager.
  • Det trykte Sogneblad produceres i samarbejde med Werks Grafiske Hus, og omdeles af frivillige, altovervejende til fods og på cykel.
  • Vi køber gerne i genbrugsbutikken hvis muligt.

 

Tagget ,