Klumme: »Som at løbe en åben dør ind..«

– Erfaringer fra tilblivelsen af Grøn Kirke i Asminderød Sogn

Af kbf sognepræst og initiativtager til Grøn Kirke Jon Skjold Henriksen.

I Asminderød Kirke valgte vi at tilmelde os Grøn Kirke for et par år siden, og processen med at gøre kirken endnu grønnere har på mange måder været ligetil. Det skyldes ikke mindst listen med forslag fra Grøn Kirke, der har gjort det nemmere at overbevise skeptikere i menighedsrådet, og visualisere de grønne tiltag hos initiativtagerne. Lad det dog være sagt med det samme: Skeptikere har der været! Nogle anså det ikke som kirkens opgave at tænke miljøbevidst. Andre anså Grøn Kirke som en politisk bevægelse, og ønskede ikke at blande politik og kirke alt for meget sammen. Endelig har der været rådsmedlemmer som kort og godt ikke orkede nye opgaver i menighedsrådet.

 Det er vigtigt at anerkende forskellige synspunkter, men i det lange løb har de gode argumenter for en større miljøbevidsthed dog sejret, og processen med at tænke grønt ikke været særlig kompliceret. På nuværende tidspunkt består det stående Grøn Kirke udvalg af kirkegårdslederen, kordegnen, kirketjeneren og undertegnede.

Initiativgruppen besluttede meget hurtigt at fast holde et par møder om året. Dette kan formentlig variere fra sted til sted, men hos os var det den mest realistiske kadence for møder, og vi syntes alle at realisme var vigtigt.

Dernæst var der selve tiltagene, og lad mig her give nogle eksempler på hvorledes Grøn Kirke har influeret på vores tanker om forbrug, planlægning og kirkelige handlinger i Asminderød Sogn.

Forbrug. Som noget af det allerførste så vi på kirken forbrug – i selve kirken, sognegården, i undervisningslokalerne og på kirkegården. Asminderød Sogn er et travlt sogn med mange kirkelige handlinger, foredrag, undervisning, koncerter og koraktiviteter, så alle faciliteter er ofte i brug samtidig og i mange timer. Det betyder et stort forbrug af el, vand og varme, og vi kastede os snart ud i anskaffelse af lyssensorer, lamper og elpærer. Rundt omkring blev gamle 35 Watts pærer med kultråd udskiftet med 4 Watts LED pærer. Vi brugte meget tid på at anskaffe nye pærer med et godt lys der ikke virkede for kunstigt, og hidtil er udskiftningen dårligt nok blevet bemærket, hvilket vi betragter som en succes. Det kan være vigtigt at betragte udskiftningen som en proces over tid, så ikke opgaven bliver for uoverskuelig.

Gamle toiletter er endvidere blevet udskiftet til fordel for lavskyldstoiletter, og alle vandhaner er blevet forsynet med en spareventil, der forhindrer unødig vandforbrug. Allerede nu kan dette ses på vores vandregning. Også nu er varmekilden bragt i spil. Kirken stod alligevel overfor udskiftning af sit gamle gasfyr, og med regeringens nye udmeldinger er mere miljøvenlige tiltag blevet aktualiseret.

Planlægning. Dernæst har planlægning været et emne som har optaget initiativgruppen. Indkøbsvaner er blevet ændret – i dag indkøbes stort set kun svanemærkede sæber, papirvarer og lignende. Men også andre indkøbsvaner er blevet taget op til revision. Et gammelt the-køkken som skulle fjernes blev ikke smidt ud, men genopført som værksted et andet sted af vore kirketjener. Transportmæssigt har kirken også anskaffet en cykelvogn med kirkens emblem til indkøb i den lokale Superbrugs, ligesom der er blevet indkøbt et stort antal genanvendeligt plastikservice til kirkens aktiviteter, således at man undgår unødig plastikaffald. Dette rummer selvfølgelig en PR-mæssig værdi, men skaber også gode samtaler med sognebørnene, og den oplysningsmæssige del af Grøn Kirke er vigtig. Genopladelige batterier er blevet anskaffet, og alle lysestumper bliver sendt til omsmeltning hos Kirkens Korshær. Mange mindre tiltag, er måske ikke særligt spektakulære, men processen hvor initiativtagerne løbende er kommet på nye ideer er i sig selv noget man ikke skal underkende.

Endelig har Grøn Kirke også influeret på vore vaner. Kirkegårdens udskiftning af materiel sker primært til  miljøværktøjer, således at el bliver den primære energikilde indenfor de næste 5 år. Meget arbejde i den forbindelse består dog blandt andet i forhandling af rabatter og derfor vil udskiftningen ske over en årrække. Dette er én vane der er ændret. Også vaner med hensyn til brugen af kirkens fælles kalender er præget af Grøn Kirke, fordi vi nu vedvarende opfordrer vore brugere til rettidige aflysninger af kor og personale. Korledere bedes eksempelvis skrive antal kordeltagere ind i kalenderen, men derved indkøbes der ikke for meget.

Gudstjenestelige tiltag. Grøn Kirke flugter meget med de forskellige kirkelige handlinger, jeg i øvrigt forestår som præst. Således har jeg i en del år eksempelvis afholdt jagtgudstjenester og årstidsgudstjenester, men listen kan sagtens forlænges, når det kommer til fokus på Guds Skaberværk. Her tror jeg grundlæggende, at man som præst meget skal aflæse hvilket sogn man befinder sig i. Er der tale om et bysogn giver høstgudstjenester måske ikke så meget mening, som pilgrimsvandringer, og sogneudflugter på cykel.

Det må alt sammen komme an på inspirationen som hele tiden melder sig i arbejdet med at gøre kirken mere grøn, men her Asminderød har processen meget været som at løbe en åben dør ind…

Tagget , ,