Brøndbyvester kirke er ny grøn kirke

Brøndbyvester kirkes menighedsråd besluttede i oktober 2019 at kirken skulle være en Grøn Kirke. Kirke- og præstegårdsudvalget påtog sig opgaven. Det viste sig, at være en større opgave med en del møder, og også relevante medarbejdere og MR-medlemmer var inddraget i arbejdet.

Udvalget har arbejdet med Grøn Kirkes tjekliste hen over efteråret 2019 og foråret 2020. På mødet i september kunne Menighedsråd godkende arbejdet og Brøndbyvester Kirke kunne tilslutte sig Grøn Kirke med 40 punkter.

Der er opbakning i både medarbejdergruppen og menighedsrådet til de grønne tiltag. Tiltagene og reglerne vil blive sat op som opslag og lægges på kirkens hjemmeside og fordelt til interesserede. Der er afholdt et møde for MR, Personale og frivillige den 29. september, hvor retningslinjerne blev gennem-gået og diskuteret.

Kirken har i første omgang især fokus på affalds-sortering, madspild, miljø og klimavenlige tiltag. Også dyrene er en del af den grønne kirke med insekt-venlige planter, bistader, mulighed for drikkevand mm.

Grøn Kirke vil løbende blive taget op i Menigheds-rådet, hvor der kan tilføjes nye punkter og fortælles om, hvor langt projektet er kommet med hensyn til miljørigtige indkøb forskellige maskiner herunder hårde hvidevarer, elinstallationer mm.

Insert Image
print
Tagget ,