Grøn Kirkes formand: “Skabelsestiden er modvægt til nutidens grådighed”

​Det er oplagt at bruge Skabelsestiden til at forny de gamle høsttraditioner og holde en gudstjeneste som ikke kun handler om høst, men også om glæden ved jordens mangfoldighed og menneskets ansvar for skaberværket.

Skabelsestiden, 1. september – 4. oktober 2018Hvert eneste efterår fejrer europæiske kirker ”Skabelsestiden”, der ligger mellem den 1. september og den 4. oktober. Det er en periode på året, hvor kirkerne i særlig grad sætter fokus på jordens og naturens tilstand.Traditionen med at afholde en skabelsestid opstod for cirka 30 år siden, og det skete under indtryk af menneskehedens tiltagende rovdrift på naturen og på jordens ressourcer. Ifølge bibelen er alting skabt af Gud, og alt tilhører Herren (Ps 24,1). Samtidig bærer den skabte natur en skønhed og en rigdom, som peger hen på Guds storhed. Derfor skal de gudstjenester, der afholdes i skabelsestiden gennem bøn og sang og forkyndelse bidrage til at sige tak for den gave, som skaberværket er. Kristendommen tildeler mennesket rollen som forvalter. Ligesom Adam og Eva fik besked om at dyrke og vogte jorden, skal vi, der lever i dag, have omsorg for den skabte jord. Derfor er skabelsestiden en tid på året, hvor man i særlig grad går i forbøn for jorden. Man går ligeledes i forbøn for en menneskehed, der driver rovdrift på jorden og dens ressourcer med økologiske katastrofer og klimaforandringer til følge.Grådigheden er i vores vestlige kultur sat i højsædet, og det har bragt os på kollisionskurs med vores jord. Jorden – har det vist sig – kan hverken holde til vores klima- eller miljøbelastning. Som modvægt til grådigheden maner Skabelsestiden til ydmyghed over for Gud og over for verden. Ydmygheden kendes også fra mange oprindelige folk, hvor man har en viden om, at man må give det tilbage, som man har taget fra jorden.  Kirkerne ønsker ligeledes at give stemme til alle dem, der for øjeblikket lider under klimaforandringer og miljøkatastrofer. Også disse mennesker er vore medmennesker. I Danmark ønsker Grøn Kirke at fremme skabelsestiden, der for eksempel kan fejres ved kirkernes årlige høstgudstjeneste. Grøn kirke er et netværk af cirka 200 danske kirker. Netværket er økumenisk, og det betyder, at kirkerne både kommer fra folkekirken og fra danske frikirker.I Grøn Kirke ønsker vi ikke at politisere, men med udgangspunkt i den kristne tro mener vi, at vi både som individer og i fællesskab bør tage et ansvar for jorden og de mennesker, som Gud har skabt.

Keld B. HansenFormand for Grøn Kirke Arbejdsgruppen

Her kan du læse mere om Skabelsestiden, og finder idéer og inspiration til hvordan den kan fejres.

Domkirken høstgudstjeneste

Tagget , , , , ,