Skive kirkegård er ny grøn kirkegård

Egeris kirkegård

Skive kirkegårde består af tre kirkegårde. Egeris kirkegård, Skive kirkegård og Resen kirkegård. Kirkegårderne udfylder 34 punkter på tjeklisten.Nedestående tekst er skrevet af Skive kirkegårds kontaktperson:

Skive kirkegårde består af tre kirkegårde, Egeris, Skive/Resen og Skive, placeret tre forskellige steder i Skive. Egeris i den sydlige del af byen, Skive/Resen i den nordligedel og Skive i midtbyen. Egeris kirkegård blev indviet i 1960 og er en stemningsfuld oase med en blanding aftraditionel kirkegård og skov/parkkirkegård. Det samlede areal på Egeris kirkegård er2,7 hektar med ca. 2.200 anlagte gravpladser.Skive/Resen kirkegård blev indviet i 1973 og er dermed den nyeste af de tre kirkegårde.Skive/Resen kirkegård er anlagt som en stor, smuk park, som breder sig over 8 hektarmed ca. 2.700 anlagte gravpladser.Skive kirkegård har et samlet areal på 6,1 hektar og har ca. 7.000 anlagte gravpladser. Kirkegården blev indviet i starten af 1800-tallet, og er dermed Skives ældste kirkegård. Kirkegården er løbende op gennem årene blevet udvidet og tilpasset tidens behov.

Udover at være Skives ældste kirkegård er den, grundet det kuperede terræn også en af landets flotteste. På skive kirkegårde har vi igennem de sidste par år, plantet rigtig mange tommegravsteder til med enten stauder eller blomstrede buske. Igennem de sidste 4 år har der været en stor udskiftning fra benzin og diesel køretøjer til el-drevne køretøjer. Alle hækklippere, både dem med ledning og de benzindrevne er udskiftet til batteri hækklippere. Mere og mere håndværktøj, såsom vinkelsliber, motorsav, stangmotorsav, og stangbeskæresaks er også udskiftet til batteri. Vi har store arealer som er sået til med blomsterblandinger på græsflader, så der ikkeskal slåes græs, dette giver også plads til dyreliv. 

Ved Skive/Resen kirkegård er diesel-græsslåmaskinen udskiftet med 5 robotter til at slå 25.000 kvadratmeter græs. Det helt store grønne initiativ på Skive kirkegårde er kompostering, som er startet op ved alle tre kirkegårde. På alle kirkegårdene har vi fundet plads til kompostering, som ikke er til gene for de besøgende på kirkegårdene. Det er der alt nedbrydeligt affald fra kirkegården havner. Der er en stor bunke udelukkende til grenaffald og en anden til staudeafklip, ukrudt, blade, hæk-afklip og andet fra kirkegården. Grenafklip bliverknust af en maskine, når bunkerne er store nok. Bunkerne med afklip, blade og ukrudtskal igennem et harpeanlæg, som knuser og sorterer komposten. Herefter kan jorden køres direkte ud til brug på kirkegården.

Bestyrelsen ved Skive kirkegårde tog den 17/5-2021 beslutning om, at kirkegårdeneskulle være en del af grøn kirkegård. Den 30/8-2021 blev et afkrydsningsskema udfyldt for første gang. 24 krydser blev til, så der var stadigvæk et stykke vej endnu.Den 16/5-2022 efter flere nye tiltag, kan vi nu afkrydse 34 punkter. Selve processen helt fra start til nu, har været et spændende forløb. Grøn kirkegård er et fast punkt på vores dagsorden til bestyrelsesmøder, og vi har også startet et grønt udvalg, som arbejder med grøn kirkegård. Gruppen består af en gartner fra hver af de tre kirkegårde, kirkegårdsassistenten samt kirkegårdslederen.

Noget af det der har været sjovt og lærerigt var processen om kompost, det har det fordi det har været helt nyt. Det er en anderledes måde at tænke grønt affald på. Førstskal der findes det helt rigtige sted til komposteringen, som ikke er til gene for besøgende på kirkegårdene, dernæst spørgsmålet om hvordan skal affaldet fordeles, hvor længe skal det ligge, skal det vendes osv. Arbejdet med arealer med u klippet græs og vilde blomster, har også væretspændende og lærerigt.Vi arbejder på, at grøn kirkegård skal være en hel naturlig del af vores hverdag på kirkegårdene, og forsætter med flere nye tiltag, som vil udløse flere krydser i afkrydsningsskemaet.

Læs mere om Egeris kirkegård på deres hjemmeside her

skive kirkegård

Tagget , ,