Frederikssund Kirke

Frederikssund Kirke er blevet Grøn kirke.

Menighedsrådet i Frederikssund ser klimaproblemet – ikke blot som et politisk emne – men i høj grad også som et medmenneskeligt ansvar, som vi har overfor de mennesker, der allerede er ramt af klimaforandringerne, specielt i Afrika og Asien. Hundredtusindvis af mennesker er ramt af bl.a. ændrede regntider, tørke, oversvømmelser, storme og andre naturkatastrofer, som - i ét eller andet omfang - skyldes vores umådeholdende energiforbrug.

Fattigdomsbekæmpelse og klimaindsats hænger sammen. Hvis der ikke sættes
ekstra penge af til den forstærkede klimaindsats, betyder det jo, at det bliver de fattigste selv, som må betale for skaderne, som vi har forvoldt gennem massive udledninger af drivhusgasser. Det kan ikke passe, at vi giver med den ene hånd, og så tager med den anden.
Sådan skriver menighedsrådet i Frederikssund Kirke.

Frederikssund Kirke arbejder i samarbejde med Folkekirkens Nødhjælp på at få en venskabskirke i Afrika.

Kontaktperson: Bjarne Meervaldt Larsen

Læs mere om kirken her

 Marts 2010

print
Tagget ,