Gislum, Vognsild og Haubro er nye grønne kirker

Det grønne pastorat i Himmerland

Vi havde grundlovsfest d. 5. juni, hvor biskop Henrik Stubkjær kom og indviede hele det nye kompleks.

Der var blå himmel og grønne bøgetræer da Gislum Præstegård slog dørene op til Grundlovsfest. Og der var virkelig noget at fejre. For fremadrettet skal pastoratet være Grøn kirke, og biskop Henrik Stubkjær var inviteret til den festlige markering og som årets grundlovstaler. 

Det var også første gang sognehuset blev taget i brug, for på grund af skimmelsvamp blev den gamle præstegård væltet tilbage i 2020, og en ny præstegård og sognegård er blevet opført i stedet. Også her kommer den grønne tænkning til udtryk, da der er etableret jordvarmeanlæg, samt solceller på kirkens jord. Endda med grøn afgræsning, i form af 16 får, der ingen problemer har med at nå ind under solcellerne. De nye bygninger kører derfor kun med grøn energi.


Solcelleanlægget er stort nok til, at det foruden præstegården og sognegården også generer strøm til opvarmningen af Kirkegårdskontoret samt Gislum Kirke.

Det tre kirker i pastoratet (Gislum, Vognsild og Haubro) indgår nemlig også i den grønne omstilling. Omstillingen er en helhedsplan for alle kirkens bygninger og aktiviteter i pastoratet – altså et grønt pastorat.

Trods corona-omstændighederne var omkring 100 mødt op for at se de nye huse og for at høre biskoppens grundlovstale. Der blev grillet, snakket og hygget, men lokaliteterne blev besigtiget af sognebørnene. At dømme på de mange positive kommentarer, er præstegården vist godkendt. 

Efter biskoppens tale, var der kaffe og kagebord inden folk tog afsked og gik hjem i den milde sommeraften.

Gislum Kirke 

Haubro Kirke

Vognsild Kirke

print
Tagget