Grejsdalens Efterskole er ny grøn skole

GE er en relativt lille efterskole med omkring 80 elever, med en efterhånden gammel historie. Her fortæller en medarbejder om skolen og deres vej til at blive grønne.Vi er en efterskole, hvor kristendommens grundbudskaber om, at Jesus er Guds søn og verdens frelser, og at vi skal behandle hinanden, som vi gerne selv vil behandles, er rammen omkring vores hverdag. Ingen bliver tvunget til at mene noget som helst, men vi giver masser af muligheder for, at man frivilligt kan deltage i arrangementer, hvor kristendommen er hovedbudskabet. Skolens organisatoriske bagland er Indre Mission. Vores kerneydelse som efterskole formulerer vi: Vi vil skabe gode og trygge rammer for nærvær, læring og trivsel for de unge mennesker, vi bliver betroet.Vores proces ift. at blive en mere grøn skole startede i efteråret 2018, hvor vi fik nedsat et udvalg med fire ansatte; tre lærere og vores rengøringsassistent. Udvalget havde egentlig bare overskriften “Bæredygtighed” og i det kommissorium vi arbejdede ud fra hed det sig ganske kort, at vi skulle: “Gennemtænke muligheden for at GE bliver gennemsyret af en bæredygtig tilgang til alle aktiviteter i huset”. Det var en meget stor opgave! Igennem flere møder fik vi os arbejdet ind på, at det, vi skulle prioritere her i første omgang, var at se på, hvad vi allerede gjorde, og hvordan vi kunne gøre mere/gøre det bedre. Og så især have fokus på de ting, som eleverne var en aktiv del af. Vi har kigget en del på rengøring, køkkenet, generelt forbrug, genbrug og undervisning og oplysning. Det har været dejlig konkret at dele det lidt op og se specifikt på, hvordan tingene fungerer, og hvordan vi kunne gøre det hele mere bæredygtigt. Efter at have været i gang et års tid, så var vi alle fire med til et bestyrelsesmøde, hvor vi skulle fremlægge vores tanker og ideer, og også komme med et estimat på, hvad det ville koste. Her mødte vi kæmpe stor opbakning til projektet, og har også hele vejen igennem gjort det fra vores ledelse. Aftenens lidt sjove indslag var da vi kunne fortælle, at vi faktisk vil spare penge på vores elregning ved at lægge om til 100% grøn strøm. Så vi har stort set fået de penge på budgettet, som vi gerne ville og er nu godt i gang med at implementere de forskellige tiltag.Det har været godt for os, at have vores rengøringsassistent med i udvalget, for hun har siddet med enormt meget viden inden for hendes felt, som har givet rigtig god mening for os, og har også flere områder bare tænkt lidt anderledes omkring tingene, end tre lærere gjorde det, hvilket har været rigtig sundt og godt. Hun kommer mere rundt på skolen på en anden måde end vi gør som lærere og har nogle andre øjne på tingene.Det næste vi skal i gang med er at få lavet en plan for, hvor vi gerne vil være om både 2-5 og 10 år. Der er mange steder man kan tage fat, men det vi nok især gerne vil blive bedre til er elevinddragelsen. Drømmen er, at det i høj grad også bliver deres projekt på en måde, hvor de også selv kommer med initiativer. Derfor har vi også afsat penge i budgettet til, at eleverne kan få lov til at realisere deres ideer.Når vi som skole gerne vil gå foran, når det handler om bæredygtighed, så er det både fordi vi selvfølgelig skal sætte det eksempel, som vores elever kan følge efter, men også fordi vi skal være gode forvaltere af den jord, som vi har fået. Vi vil gerne have fokus på bæredygtighedsdannelse som en del af den almene dannelse, vi som skole også lægger vægt på.Vi er selvfølgelig også opmærksomme på, at vi som skole langt fra er i mål. Vi har mange områder af vores dagligdag, hvor vi kunne have et større fokus og gøre en større indsats for, at vores levevis var ordentlig bæredygtig. Men vi er godt begyndt og fast besluttet på, at vi, ligesom alle andre, nu skal sætte handling bag ordene.April 2020

Tagget ,