Grøn inspirationsdag med fokus på kirkelivet

Årets inspirationsdag fra Grøn Kirke bød på workshops, der satte kirkelivet i centrum: hvordan formidles klimabevidsthed og skabelsesbevidsthed til børn og voksne. Og så løftede sangskriveren og salmedigteren Janne Mark sløret for sin nye salme, der tager afsæt i skabelse.

Grøn Kirke er et netværk af sogne, der af mange forskellige grunde har valgt at gøre deres kirker mere klimavenlige. Der kan være mange grunde: Nogle mener måske, at det kan være fornuftigt at spare penge på varmeregningen, mens andre ser en stærk sammenhæng mellem det at være kristen og passe på miljøet.

Engagement hos medlemmerne

Grøn Kirke holdt torsdag den 15. januar en inspirationsdag for alle medlemmer af det grønne netværk, og folk var mødt talstærkt op fra hele landet for at høre oplæg og deltage i workshops.

”Grøn Kirke er et netværk af kirker. Vi er nu oppe på 141 grønne kirker, det vil sige kirker, som har arbejdet med Grøn Kirkes tjekliste og kan opfylde kravene om at sætte 25 ud af 48 krydser indenfor 6 kategorier. Der er et meget inspirerende engagement ude blandt medlemmerne, og jeg synes også, at tilslutningen til dagen i dag er udtryk for det,” siger Hanna Smidt, som er koordinator for Grøn Kirke.

Tænk det grønne ind i kirkens liv

Deltagerne på inspirationsdagen kunne hægte sig på workshops i så forskellige emner som musikkens rolle i formidling af klima og miljø, oplæg om hvorfor vi skal holde skabelsestid, formidling af skabelsestiden for børn mm.

”At være grøn kirke er netop at være kirke og tænke det grønne ind i sin kirkes aktiviteter. Det er gudstjenesteliv, salmesang, formidling – både i prædikener og til børn og konfirmander. Så derfor har vi prøvet at sammensætte et program, der skal være til inspiration for dem, der arbejder med det kirkelige: præster, sognemedhjælpere, sangere, organister og andre,” forklarer Hanna Smidt.Ny grøn salme af Janne Mark

I anledning af den grønne inspirationsdag havde sangskriveren og salmedigteren Janne Mark skrevet en ny salme med fokus på skaberværket. Du kan se salmen her.

Grøn Inspiration blev i år arrangeret af Grøn Kirke i samarbejde med Århus Stift og Roskilde Stift og foregik i Århus. Artiklen blev bragt af Århus Stift

Hør oplæggene fra dagen her:

Indledning ved Biskop Kjeld Holm (3 min)

Oplæg ved Niels Henrik Gregersen:"Teologiske overvejelser omkring Gud og skaberværket." Niels Henrik Gregersen er professor i systematisk teologi ved Københavns Universitet (48 min)

Oplæg ved Ulrik Becker Nissen: "Etiske og teologiske overvejelser om vores ansvar som kirker og enkeltpersoner". Ulrik Becker Nissen, Lektor ved Institut for Kultur og Samfund på Århus Universitet (33 min)

Af: Af Bo Billeskov Grünberger

print
Tagget ,