KIRKER VANDREDE FOR KLIMARETFÆRDIGHED I 2015

Kirker i Danmark arrangerede og deltog i klimapilgrimsvandringer i 2015. Vandringerne skete som led i en større kampagne, hvor der blev arrangeret klimapilgrimsvandringer i hele Skandinavien og resten af Europa frem mod klimatopmødet i Paris i December 2015. Klimapilgrimsvandringerne havde til formål at sende et signal til politiske ledere om, at mange ønskede en ambitiøs aftale på klimatopmødet i Paris. Politikerne må gå foran, begrænse CO2-udledningen og tage et fælles ansvar for at hjælpe dem, der rammes hårdest af klimaforandringer.

Pilgrimsvandringerne begyndte i Nordnorge, bevægede sig gennem Norge og Sverige og videre ned gennem Danmark i perioden midt august – midt september 2015.

VAND SOM STAFET

For at understrege signalet om fælleskab og handling førte klimapilgrimmene en 'klimastafet' – vand i flasker – fra Nordkap i retning mod Paris. I Danmark bragtes 'klimastafetten' i slutningen af august fra Sverige til Nordsjælland, ned gennem Sjælland, over Fyn og videre til Nordtyskland.

print
Tagget ,