Grøn kirke under coronakrisen – Kirkerne på Ærø

Betragtninger fra Ingolf og Tanges “Tænke Boble”

Vi er to “gnavne” gamle mænd (70 og 80 år) fra Ærø pastorat, der mødes hver tirsdag og prøver at “ordne verdenssituationen”. I anledning af Corona krisen har vi gjort os visse tanker, vi gerne vil delagtiggøre jer i. Nu har vi været igennem godt 2 måneders isolation på grund af Corona - pandemien. Får indtrykkene og erfaringerne herfra os til at se Klimaspørgsmålet i et andet skær? 

JA - Der er både POSITIVT og NEGATIVT

Landets klimaminister har fremført, at selv hvis vi havde 2 corona pandemier om året, ville det ikke være nok til at opfylde Danmarks målsætning om 70 % reduktion af CO2 udledningerne.

Os der bor herude i udkantsdanmark har kunnet glæde os over udsigt til en blå himmel uden kondensstriber fra fly. POSITIVT. De der bor i større byer, har kunnet glæde sig over meget mindre biltrafik. POSITIVT. Fabrikker ligger uvirksomme hen, ingen rygende skorstene. POSITIVT / NEGATIVT.

Er der da slet ingen af disse ting, der sætter sig aftryk på CO2 udledningen? Det må der jo være, men det er åbenbart bare slet ikke nok! Der må være nogle andre mekanikker vi skal ind og justere på. Der er nogle meget større hjul og håndtag vi skal dreje på. Hvis vi skal være de gode forpagtere af denne klode, som det er blevet os pålagt, må vi udvise større mod og indsigt.

ENERGIBALANCE:
CO2 udledningen skal nedbringes - Der er flere veje til at nå derhen.

FOSSILE BRÆNDSTOFFER: (Olie, Gas, Kul)
Lad den fossile olie blive i undergrunden, og lad os for alvor få gang i den vedvarende energi. Sol, vind og vand energien skal øges. I anledning af corona pandemien er olie produktionen crashed, især den svinende og natur ødelæggende skiferolieudvinding lider svært under faldende priser. Dertil findes kun et svar. Lad Olien forblive i undergrunden.

LANDBRUGS PRODUKTION:
En anden måde at nedbringe CO2 udledningen på, ville være at omlægge landbrugets produktionensmetoder. Jordens befolkning ville med lethed med en lettere omstilling af kostvaner, kunne ernæres af en brøkdel af de produkter, som for  nuværende bruges til kødproduktion. Animalsk produktion udleder enorme mængder CO2.

LANDSKABSFORVALTNING:
Ser man på verden som helhed, bliver der mindre og mindre natur, og mere og mere landbrugsland og bebygget land. Der bliver mindre og mindre naturområder, der kan optage store mængder CO2 (Regnskov, Urskov, Vågende og Vadehav) Udlæg større områder til skov og vådområder. Dette ville samtidig give større biodiversitet og mindre forurening.

FORBRUG:
Moderne økonomer betragter forbrug som løsningen på mange problemer; men er det i virkeligheden ikke mørk overtro? Stort forbrug skaber godt nok værdi for mange, men det forbruger også enorme mængder ressourcer; både råvarer og energi til at produktionen.

Mange økonomer og politikere har en fast tro på, at løsningen på den økonomiske afmatning er et øget forbrug. Det er det nok også på kort sigt, men vi må vænne os til at forbruge mindre, så der også er noget til vores børn, - børnebørn, - oldebørn etc. etc. Vi kunne selvfølgelig også prøve at fordele goderne lidt bedre. Som det ses, har vi nu mulighederne for at vælge nye veje. Lad det blive de POSITIVE løsninger der vælges.

Coronakrisen har lært os, at vi godt kan sætte tempoet lidt ned. Der er endnu ingen, der er døde af kedsomhed. Faktisk er der opstået en følelse af sammenhold og vilje til det POSITIVE. Alle siger at vi nu har en enestående chance for en ny start, Men lad det dog for vore efterkommeres skyld gå i en fornuftigere og mere bæredygtig retning. Verden skal nok holde vores tid ud! Men hvad med vore efterkommere?

Maj 2020

print
Tagget , , ,