Kirke, Klima og Social Retfærdighed

Kirke, Klima og Social Retfærdighed 

Kirke, klima og social retfærdighed var overskriften for Grøn Kirkes konference som samlede 70 mennesker til en indholdsrig og spændende dag i Haslev. 

Programmet for konferencedagen var spækket med spændende seminarer, oplæg og inputs fra det helt nære lokale til det store og globale. Vi hørte nyt fra de store linjer i Grøn Kirke og historier fra nogle grønne kirker, hvis hverdagsliv var meget inspirerende. Haslev Kirke har bl.a. indarbejdet nogle af FN’s Verdensmål i deres handlingsplan sammen med punkterne fra Grøn Kirkes Tjekliste. Simon Peters Kirken i Kolding har lagt solceller på taget og lavet regnvandsbede samt naturbingo for børn. Alt sammen lokale tiltag, som er med til at gøre en forskel, der hvor de bor, men som også giver mening i det større perspektiv.  
For at fylde på deltagerne som lokale engagerede blev der udbudt tre seminarer, som på hver deres måde kunne give noget konkret inspiration til den hverdag, man som civilperson eller kirkeperson står i. Therese Møller fra Ukirke på Vesterbro kom med eksempler fra en ukonventionel hverdag som kirke, der aktiverer og udfordrer unge mennesker med bl.a. temaer omkring klima, miljø og bæredygtighed. Martin Ishøy fordybede deltagerne i grøn teologi, og måder hvorpå den kan bruges i liturgien og kirkens undervisning. Vi fik også ”besøg” fra Bruxelles og Oslo, af Peter Pavlovic fra European Christian Environmental Network og Per Ivar Våje fra det mellemkirkelige råd i Norge, som på hver deres måde gav indblik i, hvad der rører sig uden for Danmarks grænser på det grønne, kirkelige område. 

Fra det lokale løftede vi blikket op og ud i verden for at sætte fokus på social retfærdighed. Birthe Juel Christensen fra Folkekirkens Nødhjælp snakkede om, hvorfor vi som kirker skal engagere os og talte koblingen mellem diakoni og klimafokus op. Hun sparkede bolden videre til Cathrine Shroff som var med live fra Kenya, der talte videre om, hvordan kirken kan handle på dette. I Kenya er de blevet inspireret af Grøn Kirke i Danmark, og Mwangaza Light har udvikling et mere klimavenligt komfur, som den Anglikanske Kirke er med til at distribuere under navnet ”Green Anglicans”.

Slutteligt ”besøgte” vi Egypten og Biskop Thomas, som delte historier fra hverdagen på Anafora, et bæredygtigt retrætecenter i ørkenen, hvor der holdes undervisningskurser, hvor lokale egyptere bl.a. oplæres i genbrug, affaldssortering, kompostering og farerne ved pesticider og andre sprøjtegifte. Dette kobles sammen med kirken gennem den koptiske kirkes holistiske, teologiske syn på klima og social retfærdighed, som biskop Thomas er med til at formidle.  

En propfyldt og pragtfuld dag med mange inspirerende indtryk og konkrete ideer. Vi glæder os over fremmødet, engagementet og den gode stemning på dagen, som var med til at gøre konferencen til en succes.  

print
Tagget , , , , ,