Klima-roadmovie ind i fremtiden med bevægelige samtaler

Et ÅNDline univers / klimafilmvisning & samtaler

En beskrivelse fra Stefanskirken/klima-samtaler ml. Mikkel & Regitze Marker, og menigheden.

Forfatter og litteraturanmelder på Politiken, Mikkel Krause Frantzen og sognepræst/dokumentarist Regitze Marker har i erkendelse af, at klimakrisen kun løses i fællesskab på tværs af faglige grænser fundet sammen om at sætte klima-samtalen i gang rundt om i landets kirker.  

Søndag d.23.10.22 havde de debut i Stefanskirken i København, hvor sognepræst Thomas Høg Nørager efter sin Klima-gudstjeneste havde samlet alle sine konfirmander og deres forældre og øvrig menighed til klima-filmvisning og en åben klimasamtale. 

Baggrunden for at sætte klimasamtalerne i gang er Regitzes film-dokumentariske arbejde med klimaengagerede unge, der arbejder for klimaet på en frustration over den manglende samtale mellem generationer, men også blandt de unge indbyrdes. I særdeleshed mangler de den eksistentielle vinkel fra både forældre og skole, hvor klima-fakta får lov at fylde og stå sorgfuldt alene. Det foruroliger dem. Herfra vores motivation for at sætte samtalen på Danmarksturné.  

Med filmvisning fra de unge klimaengageredes verden lagde vi op til samtale om, hvordan man kan bruge kunsten og litteraturen til at bidrage med sprog og nye fortællinger. En kunst, der favner både dystopier og utopier, det følelsesmæssige og vores fatteevnes grænser, så vi kan vove os ind på klimakrisen. Et vovestykke vi ikke længere kan komme uden om, men ej heller magter at stå alene med. 

 Hej Regitze 
Det er os der siger tak. Det strømmer ind med tak og ros fra både de ’almindelige’ tilhørere og konfirmandforældre som er lykkelige over at have fået et sprog at tale om klima i. " - Thomas Høg Nørager, Sognepræst / Stefanskirken 

Klimakrisen er nok det største tabu vi har i dag, fordi skyld og skam ligger snublende ligefor med risiko for at skille os ad, i en tid der så nødvendigt kalder på solidaritet og kollektiv kamp for en bæredygtig omvending med et helt anderledes menneske-, arts- og verdenssyn. 

Derfor lægger vi mere op til en inddragende fælles undersøgende samtale, end docerende foredrag. Kun sammen bliver vi klogere på, hvordan vi håndterer klima-spørgsmålene. 

Link til klimasamtaler med Mikkel & Regitze her

print
Tagget , ,