Klumme: Erfaringer fra Jørlunde kirke

Sidste efterår blev Jørlunde grøn kirke.

Vi har her ved løvfaldsgudstjenesten i år særligt markeret det igennem bøn og sang om skaberværket.

Sidste års konfirmander byggede fuglehuse til kirkegården og de konfirmander vi har nu, skal bygge insekthoteller. Det er noget vi fremover vil veksle mellem.

Vi har fået en ny plæneklipper der kan bioklippe græsplænerne. Graveren har flere initiativer vedr. grøn kirke på kirkegården og har faglig udveksling med nabokirkerne. Vi har i arbejdsgruppen om grøn kirke lavet en handlingsplan, hvor vi ud over at skifte alle udendørs pærer løbende til LED-pærer, også vil arbejde målrettet med vandbesparende foranstaltninger. Dette er blevet fremlagt for menighedsrådet.

Sammen med vores nabokirker er vi med i et foredragssamarbejde som i september 2021 skal handle om klima.

Ved konfirmationen her i sommers var skaberværk og ansvarlighed et tyngdepunkt i konfirmationsprædikenen og alle konfirmander fik et nål med de 17 verdensmål som de har arbejdet med i undervisningen.

Vi kan også nu sætte kryds ved punkt 36 og 38 ved kravene for ”grøn kirke”, idet vi har holdt møder på skype og telefon og etablerer levesteder for planter og dyr på vores udearealer.

print
Tagget , , ,