Klumme – Naturen i min salmedigtning

Klumme - Naturen i min salmedigtning   

Skrevet af: Marianne Velling Bordinggaard

En af de nye, stærke salmedigtere med natur i deres salmer er Marianne Velling Bordinggaard. Vi har fået Marianne til at skrive en klumme om tre udvalgte salmer, som vi også bringer i deres helhed samt tilhørende links til salmer.dk - Salmedatabasen, hvor man i en måned vil kunne se noden og høre klaversatsen uden abonnement.

Gud som skaber er blevet væk for nutidsmennesket. Nogle finder Gud i naturen som en upersonlig åndskraft. Andre betragter universet som tomt og gudsforladt, uden mening. Har Gud forladt verden, eller er han tæt på os og til stede – også i naturen? Kan vi genfinde ham og vil han findes? Gud kan synes langt borte – også selv om man tror på ham. Er han det?

Er du den tætte tåge forsøger at tage disse tanker alvorligt. De enkelte strofer er sansemættede beskrivelser af naturen, der er formet som spørgsmål uden svar. Salmen udvider vores horisont, så vi ser naturen på en ny måde. Teksten er afsøgende: ”er du den åbne slette”; ”er du den stride bølge”; ”er du de stejle bjerge”; ”er du de fjerne strande”; ”er du den blanke stjerne”.

Spørgsmålene bliver hængende frit i luften og får os til at tænke. Svaret kommer først i sidste strofe, der er en proklamation og bekendelse. ”Du er den guddomsgåde / der runger i dale og fjeld / du skabte os og du råder / på jord og i himmelvæld”.

Vores civilisation har både glemt, at Gud selv er til stede i sit skaberværk, og at naturen er en levende organisme, vi skal værne om. Vi har i overmod tingsliggjort naturen og forbrugt den. Disse tanker er baggrunden for Gud, du skabte verdens vidder, der omhandler miljø- og klimakrisen.


Nu står vi overfor massive udfordringer, hvis vi skal sikre naturen og vores overlevelse. Vi føler skyld og afmagt, og salmen er et klageråb vendt mod Gud: ”Se, vor nød, din klode lider / svar os fra dit himmelrum”.  

Før alt blev til, lød Guds skaberord i kaosmørket. Der blev lys, og ”kloden fik sit åndedrag”. Jorden har sit eget pulsslag med levende væsener, og nu råber den sin smerte ud: ”Løven brøler, bien brummer / uglen tuder nat og dag / Jorden kalder, de forstummer / hør de bange hjerteslag”.

Dyre- og plantearter er truet, og vandstanden i havene stiger. Vi har både et kollektivt og et personligt ansvar. Derfor må vi bekende: ”Vor planet, dit værk er truet / tilgiv det, vi har forsømt / Løft vort mod, for det er kuet / er vi tabt og håbet tømt”.

Kaosmørket lurer. Vil det få overtaget? Bønnen er, at Gud vil give os en chance for at redde klodens liv og genoprette naturbalancen.  Han har skaberordet i sin magt. Vi må tro, at Gud vil drive mørket på flugt som den første morgen og ”lade håbet vinde / give tro og kraft på ny.”

Forgængeligheden er et grundvilkår. Ahorntræets krone flammer er en efterårs- og Allehelgens salme, der omhandler døden, men med håbet som fortegn. Når vi betragter løvfaldet, bliver vi mindet om livets flygtighed: ”snart er gyldne grene nøgne / hver en gnist i vore øjne / svinder og dør ud”.

Gud synes skjult for vore øjne, når vi står ved en lukket grav. Høj og lav må gå samme vej, og vi kan overvældes af mismod ved tanken herom: ”tvivlen er en dreven frister /mon vort håb er hult”. Hvordan kan vi fastholde troen på opstandelsen, når al erfaring siger os det modsatte?

”Naturens vise stemme / viser troen vej”. Hvis vi er opmærksomme, finder vi forårstegn, der er indlejret i naturens forfald. Olden, der knaser under vore fødder i efterårsskoven, er en påmindelse om, at kimen til nyt liv findes skjult i det forgængelige.

Det vil sne på vore grave, men håbet kan ikke dø. Der kommer forårsgrøde. Kristus opstod fra de døde, og vi skal genopstå som ham: ”liv af døde, helligt møde / i den mørke muld”.

Der er derfor trøst at hente, når vi møder forgængeligheden. Bog og agern minder os om, at håbet vil overvintre: ”Gud vil stille vintersorgen / for en dugfrisk forårsmorgen / gør han alting nyt.”

Naturen er en uudtømmelig kilde til glæde og inspiration. For skaberværket, der møder vore sanser, er både overvældende og billedskabende. Salmernes poesi kan ikke blot beskrive skønheden i naturen og besjæle den. Den kan også udtrykke sindsstemninger samt åndelige sandheder og erfaringer ved brug af billeder fra naturen. Jeg tilstræber at bruge naturen i mit billedsprog på lignende vis i mine salmer. Det er der hermed givet eksempler på.  Er du den tætte tåge

Er du den tætte tåge
der lægger sig tungt om mit hus
når nattens drømmende måger
kan høres i vindens sus

Er du den åbne slette
som længslerne slynger sig på
hvor traner danser og letter
forsvinder ud i det blå

Er du den stride bølge
der brusende driver mod land
mens nattergalene følger
med håbet til stille vand

Er du de stejle bjerge
der knejser i min horisont
når vinterstormene hærger
på klippernes mastodont

Er du de fjerne strande
jeg skimter ved bølgernes rand
når fugleflokkene lander
på solkystens gyldne sand

Er du den blanke stjerne
som øjet kan spejle sig i
når nattens klare lanterner
forvandler mit mørke hi

Du er den guddomsgåde
der runger i dale og fjeld
du skabte os og du råder
på jord og i himmelvæld.

Marianne Velling Bordinggaard, 2019
Melodi: Arne Andreasen

© Marianne Velling Bordinggaard og Salmedatabasen / salmer.dk


Gud du skabte verdens vidder

Gud, du skabte verdens vidder
hver en celle, tid og rum
Se vor nød, din klode lider
svar os fra dit himmelrum

Ordet lød ud over jorden
der blev lys den første dag
Kaos veg for skaberorden
kloden fik sit åndedrag

Vor planet, dit værk er truet
tilgiv det, vi har forsømt
Løft vort mod, for det er kuet
er vi tabt og håbet tømt

Løven brøler, bien brummer,
uglen tuder nat og dag
Jorden kalder, de forstummer
hør de bange hjerteslag

Gletsjer kælver, havet stiger,
kaosbølger slår mod land
Frels din skabning, verdens riger
vi er på det dybe vand

Gud vor skaber, giv os chance
for at redde klodens liv
så naturens ubalance
retter sig som faldne siv

På dit ord vil mørket svinde
som det første morgengry
Du vil lade håbet vinde -
give tro og kraft på ny.

Marianne Velling Bordinggaard, 2019
Melodi: Arne Andreasen

© Marianne Velling Bordinggaard og Salmedatabasen / salmer.dk


Ahorntræets krone flammer

Ahorntræets krone flammer
i sin røde dragt
egeskovens stærke stammer
bærer farvepragt
snart er gyldne grene nøgne
hver en gnist i vore øjne
svinder og dør ud

Vi skal blegne, livet brister
Gud kan synes skjult
tvivlen er en dreven frister
mon vort håb er hult
nej, der har vor længsel hjemme
og naturens vise stemme
viser troen vej

Se på jorden hvor vi træder
ligger oldens frø
de vil spire, mens vi græder
håb kan ikke dø
det vil sne på vore grave
men den bitre vinterhave
gemmer nådens kim

Vi kan vente forårsgrøde
Gud er underfuld
liv af døde, helligt møde
i den mørke muld
vi vil finde håbets tone
når den hvide anemone
skyder frem på ny

Bøgens nøgne grene hvisler
om den visse død
når de tavse tårer risler
får vi atter glød
Gud vil stille vintersorgen
for en dugfrisk forårsmorgen
gør han alting nyt.

Marianne Velling Bordinggaard, 2019
Melodi: Arne Andreasen

© Marianne Velling Bordinggaard og Salmedatabasen / salmer.dk

print
Tagget ,