Brændkjærkirken er ny grøn kirke

Brændkjærkirken er ny grøn kirke

I Brændkjær startede vi projekt Grøn Kirke i foråret 2020.

Vi havde egentlig ikke nogen idé om, hvor vi stod i forhold til at blive certificeret, men en lille fornemmelse sagde dog, at vi nok var godt på vej allerede. Med over 30 flueben på tjeklisten var vi da også godt i gang. Det Grønne udvalg satte sig for at opfylde endnu flere kriterier.

Sænket strøm- og varmeforbrug og ny miljøstation

Vi har over en årrække nu endelig fået skiftet alle lyskilder, så alt er LED.
Alene i kirkerummet er strømforbruget til lys dalet fra 20kw/t til 1,5kw/t.
Det sidste udendørslys blev skiftet vinteren 2020.
Der er monteret lyssensorer i alle mindre lokaler, hvor brugere kunne tænkes at glemme lysslukning.

Varmeanlægget skiftes i løbet af 2021. Det skulle gerne ende med massiv besparelse på fjernvarmeforbruget. I forvejen kører vi med automatisk natsænkning for at minimere forbruget.

Affaldssortering i 7 kategorier er intensiveret gennem sommeren 2020.
Vi sorterer nu: Glas / Metal / Hård Plast / Pap / Papir / Bio samt restaffald.
Det er virkelig noget der har kunnet mærkes på mængderne af restaffald.
Derudover indsamles alle printpatroner / tonere til afhentning, så de bortskaffes eller genbruges på bedst mulig vis.

Fremover tænkes en miljøstation ind på kirkens område.

Vores planer for den nærmeste fremtid

Foråret 2021 vil byde på anlæg af et lille vildt område foran kirken, hvor vilde blomster og insekter kan boltre sig. Området foran kirken er valgt for at vise, at vi ikke er bange for at bryde ud af det strømlinede look, og så flest muligt kan nyde en lille smule vild natur. Rundt om kirken er der flere steder opsat fuglekasser.

Foråret 2021 vil også byde på vores første Grønne Udflugt for og med sognet.

Gudstjenester og foredrag om det grønne liv

Minimum en Højmesse om året handler det grønne liv og flere foredrag fokuserer ligeledes på naturen omkring os. I Brændkjærkirken ønsker vi også gennem vores gudstjenester at synliggøre, at vi er Grøn Kirke. Vi sætter fokus på skaberværket og taknemmeligheden over maden, som naturen giver os, ved vores årlige høstgudstjeneste i sep/okt. Derudover ønsker vi, på nogle andre søndage i Trinitatistiden, at forbinde forkyndelsen om troens vækst med det at vokse i omsorg for skaberværket og arbejde med på dets bevarelse.

print
Tagget