Lundtofte Kirkegård er ny Grøn Kirkegård

Lundtofte kirkegård

Lundtofte Kirkegård ligger i Lyngby. Kirkegården tjekker 32 punkter af på tjeklisten.

Nedestående tekst er skrevet af kirkegårdsleder Benedikte Scheef Rose: 
Lundtofte kirkegård er ”kun” lige blevet 100 år gammel i 2021 og er tegnet af landskabsarkitekt og stadsgartner G. N. Brandt. Hans stil var naturromantisk og kirkegården var præget af store birketræer, lunde og enge ved anlæggelsen. Men tidens befolkningstilvækst, har gjort at kirkegården i dag er næsten udnyttet med gravsteder til sidste kvadratmeter. Der er stadig birketræer og under disse lunde med urnegravsteder, men i et noget mere begrænset areal. Der er ligeledes bevaret en blomstereng, men den er også tæt anlagt med urnegravsteder nu, så blomstereng er der ikke meget af længere. Kun græs med løg om foråret udenom de mange urnegrave. 

Vi har arbejdet på at blive grøn kirkegård i ca. 2 år. Da vi startede opfyldte vi 26 punkter, men vi ville gerne lidt længere i arbejdet, inden vi ansøgte om at blive registreret som grøn kirkegård. Nu 2 år senere opfylder vi 32 punkter og har allerede flere på vej.

Arbejdet har været naturligt, da vi egentlig langt hen ad vejen blot følger med tidens trend og følger samfundets og verdens syn på klima og grøn omstilling. Så de fleste punkter er nærmest sket helt uden at vi har tænkt meget over det. Dog er vi udfordret på plads, så det med bare at omdanne et område af kirkegården til mere vild natur, har ikke været en mulighed for os. Så indtil videre er det små områder ind imellem kistegravsteder etc., som vi har udviklet på.

Lundtofte kirkegård
Lundtofte kirkegård

Og derfor er vi ved at få udarbejdet en udviklingsplan for kirkegården, som har fokus på en mere frodig kirkegård, højere biodiversitet og flere gravstedstyper. Vi vil gerne forsøge at komme lidt tilbage til den oprindelige stil – bare nutidig, så vi kan opfylde tidens mange krav til individualitet og behov for at sætte eget præg, men samtidig være tro mod naturen hos kirkegårdens gravstedsejere.

Derudover bliver der lavet rum og plads til større forsamlinger udendørs – til f.eks. udendørs andagt eller koncert. Og da vi i dag har rigtig meget sti areal med asfalt eller perlesten, er dette også en af tankerne bag udviklingsplanen, at det skal reduceres.

Det er et meget spændende arbejde at være med til at forme kirkegården med en sådan plan de næste mange år. 

Men det bliver også en stor udfordring at få alle gravstedsejere til at forstå, at det netop er deres gravsted der skal ændres. Vi har en del tomme kistegravsteder, men de er desværre spredt over hele kirkegården, da mine forgængere ikke har tænkt i disse baner. Da jeg startede her i 2015, stoppede jeg salget af gravsteder i et stort hjørne af kirkegården, for netop at kunne starte med en ændring af udseende. Men det er en langvarig proces når fredningsperioden er på 25 år og der ikke tidligere er udarbejdet en plan, der gør at gravsteder ikke kan fornyes! Men det arbejde er i fuld gang nu og så håber vi at resultatet bliver godt både for mennesker og natur.

For at øge opmærksomheden omkring den grønne omstilling, planlægger vi at afholde en temadag om bæredygtighed på arbejdspladsen med fokus på økologi og biodiversitet i 2024 for hele personalegruppen. Desuden er vi netop i gang med en stor artikel om grøn omstilling i vores sogneblad.  

Læs mere om Lundtofte Kirkegård her

Lundtofte kirkegård
print
Tagget , , ,