Meditation med Kristuskransens grønne perle


Vi har et ansvar for at gøre noget i lyset af de klimaforandringer, der truer verden. Særligt de fattigste områder i verden er udsatte. Og der er ingen undskyldning for passivitet. Mikael Jarnvig reflekterer over klimaforandringernes virkelighed og troens svar.

Af: Lene Skovmark, præst og åndelig vejleder, www.aabentland.dk

kristuskrans med grøn perle
Kristuskrans med grøn perle

Kristuskransen er en bedekrans, som er udviklet af den svenske biskop Martin Lønnebo. Perlerne symboliserer det centrale i den kristne tro og livet i Jesu fodspor. Det er en vej mod et fuldt udfoldet liv i overensstemmelse med Skaberens hensigt.

Der er tolv perler med betydning og seks stilhedsperler til tilegnelse, meditation og selvransagelse. Den grønne perle er den første af tre hemmelighedsperler. Den er ny, men betydningen af den har altid ligget implicit i de andre perler.

Kransen kan bruges personligt og på vegne af menneskeheden.

Guidet meditation med Kristuskransen

Meditationen har fokus på besindelse på vores ansvar som forvaltere af Guds skaberværk.

1. Berør Gudsperlen. Gud er Skaberen og Kilden til alt liv. Gennem skaberværket kan vi fornemme Guds nærvær, magt og skønhed.

2. Berør stilhedsperlen og besind dig på Guds nærvær. På indåndingen, tænk - Gud i mig. På udåndingen - jeg i Gud.

3. Berør Jeg-perlen. "Du har gjort os kun lidt ringere end Gud, med herlighed og ære har du kronet os. Du har gjort os til herskere over dine hænders værk, alt har du lagt under vore fødder." (efter Salme 8,6-7) Du er skabt i Guds billede til at være forvalter over jorden og dens ressourcer. Som gartner i Guds skaberværk - til at herske som Gud vil gøre det. Besind dig på din værdighed og dit ansvar som menneske.

4. Berør overrgivelsesperlen. Stedet for selvransagelse og syndsbekendelse. "Adam, hvor er du - hvad har du gjort?"På hvilken måde lever du ikke i overensstemmelse med det ansvar, du har fået betroet? Det kan være i form af en uforsonlighed med et andet menneske, i forhold til din livsstil eller forbrug af ressourcer. Bekend dine svigt, din ubevidsthed og tilbøjelighed til at udnytte omgivelserne til egen fordel. Bekend menneskehedens grådighed - at vi begærer og udnytter til egen fordel, på andres og naturens bekostning. I stedet for at tjene og forvalte med omhu.

5. Berør stilhedsperlen. På udåndingen - giv slip. På indåndingen - modtag tilgivelse og fred.

6. Berør ørkenperlen. Askesens sted. Stedet for træning af den åndelige bevidsthed og selvbeherskelse. Hvor du lærer enkelhed og at søge Giveren frem for gaverne. Jorden, menneskeheden og naturen lider under menneskets grådighed. "Hele skabningen sukker og vånder sig. Og venter med længsel på, at Guds børn skal åbenbares." (Efter Rom 8.18-22)

7. Berør stilhedsperlen. Tag smerten på dig - giv på udåndingen slip og indånd Guds nærvær.

8. Berør bekymringsløshedsperlen. "Kom til mig, du som er træt og bærer på tunge byrder. Tag mit åg på dig, det er gavnligt! Så skal du finde hvile." (efter Matt 11.28-29). Du bærer ikke hele ansvaret for verdens smerte og ubalancer. Vid, at Jesus bærer åget sammen med dig. Husk at glæde dig over skaberværkets skønhed. Bevar den indre frihed, glæde og fred og lad alle dine gerninger og aktiviteter udspringe af denne hvile i Gud.

9. Berør stilhedsperlen. Udånd uro og bekymring. Indånd fred og glæde.

10. Berør første kærlighedsperle. Gud skabte verden i kærlighed og til kærlighed. Således elskede Gud verden, at han sendte sin Søn - for at føre menneskeheden og skaberværket tilbage til den oprindelige hensigt.

11. Berør den anden kærlighedsperle. Perlen for efterfølgelse. Følg Jesus og stræb efter at leve i pagt med den lovmæssighed, den Logos, der findes i dit hjerte og i naturen.

12. Hold på begge kærlighedsperler. På indåndingen - modtag Guds kærlighed. På udåndingen - lad den strømme videre til dig selv, til nærmeste relationer, naturen og dine medskabninger. Hvor strømmer kærligheden naturligt hen? Hvad føler du dig tilskyndet til at gøre?

13. Berør den grønne perle. Perlen minder om dit ansvar for skaberværket og økologisk bevidsthed. På hvilke områder kan du (din familie, gruppe eller menighed) bedre leve i overensstemmelse med naturen? Sæt gerne nogle konkrete mål.

14. Berør de to hemmelighedsperler. Kaldes også for forbønsperler. Rummer dine inderste anliggender, din længsel og intension. Du kan bede for et særligt område eller problematik på jorden.

15. Berør nattens perle. Tomhedens perle - for den dybeste krise - giv slip, lad dig rense. Natten er et værn mod overfladisk aktivisme. Slip dine illusioner og lad dig forme af Guds vilje. Jesus brød mørkets magt i verden - lad det ske for dig, i dig og gennem dig.

16. Berør stilhedsperlen. På udåndingen - giv slip på mørke. På indåndingen - indånd lys.

17. Berør opstandelsesperlen. Det fuldt bevidste liv i Guds lys. Et liv i tjenende kærlighed og med opmærksomhed på dine omgivelser. Lad Guds billede og Guds vilje folde ud i dig og gennem dit liv. Lev frimodigt!

18. Berør stilhedsperlen. På udåndingen - giv slip på mørke og bekymring. Indånd lys og håb.

19. Berør Gudsperlen. Symboliserer genoprettelse af Guds oprindelige plan for skaberværket og menneskeheden. Den nye himmel og den nye jord, hvor der ikke er smerte, tårer og længsel, men hvor Gud er alt i alle. "Lad dit Rige komme, din vilje ske!"

Amen.


print
Tagget ,