Nørremarkskirken er blevet grøn kirke

​I Nørremarkskirken i Vejle har de arbejdet med at blive grøn kirke i et år.

​Det hele  startede da flere af kirkens ansatte deltog på grøn kirkes temadag om vedvarende energiløsninger for kirker i 2017.
​Siden har de arbejdet med ​det grønne i et års tid, og kan markere​ at de er blevet grøn kirke på Nørremarkskirkens Markedsdag d. 3. juni 2018.

​Energirenoveringen ​blev et startskud til at arbejde med grøn kirkes tjekliste
Processen startede en ​kontakt til et energirådgivningsfirma som tilbød energioptimering af Nørremarkskirken vedr. el, varme og ventilation.

Nørremarkskirken er indviet i 1976, og der har ikke været gennemgribende ændringer i installationerne siden da.

Konceptet er udviklet mhp. at energieffektiviseringen sker indenfor de eksisterende driftsbudgetter.
Således at besparelserne på el, varme og ventilation betaler energieffektiviseringen over de næste 5 -6 år.

34 punkter på tjeklisten
Nørremarkskirken kan sætte kryds ud for 29 af tjeklistens 48 punkter, og de har selv tilføjet yderligere 5 punkter:


Cykelparkering
Kirken har cykelparkering i et blæsende og ikke overdækket hjørne af kirkepladsen.
Menighedsrådet har bevilliget 10 væghængte cykelstativer, som monteres ​så cyklerne ikke vælter.

Fair Trade Kaffe
Menighedsrådet har besluttet at bruge ’Kirkekaffe’, som er Fair Trade kaffe fra Niqueragua

Sortering af organisk affald i fællesskab
Kirken sorterer pap, papir og karton, glas, problemaffald som lyspærer, batterier m.m.
​Kaffegrums afhentes til kolonihave.
Ubearbejdet organisk affald, som blomster, skræller, frugt og grønt kommer i kirkens nye kompostbeholder.
Bearbejdet organisk affald tager folk fra menigheden med hjem til deres private beholdere, ​da mængden er for lille ift. hvad det vil koste at få affaldet hentet.

Olielamper i stedet for stearinlys
Både pga. bedre indeklima, og for at spare på indkøb af store stearinlys til alteret, bruger kirken i større grad olielamper, som ikke påvirker indeklimaet så meget eller koster så meget som stearinlys.

Genbrug
​*Slidte salmebøger bliver ombundet i stedet for at købe nye.
​*Skrammede salmenumre bliver lakeret i stedet for at købe nye.
​*’Kristelig Dagblad’ bliver sat i en hylde, så andre kan tage avisen med hjem.


Venskabsmenighed
Et specielt aktiv for Nørremarkskirken i at blive grøn kirke er kirkens mangeårige indsat for bekæmpelse af fattigdom.
Nørremarkskirkens sogn og Ntoma pastorat i Tanzania har været venskabsmenigheder siden 1994.​
Gennem kollekter og forskellige aktiviteter, som fx at bage brød til kaffen, hvor betalingen for kaffen sendes til Ntoma.
I Ntoma støttes evangelisterne, kvindearbejdet, forældreløse skolebørn, børnelejr og husholdningsskolen økonomisk. Danmission formidler det økonomiske og er meget
behjælpelige i forbindelse med de gensidige besøg.

Menighedsrådet
Der har været stor lydhørhed i menighedsrådet for gruppens arbejde, hvor de forslag der er blevet fremlagt også er blevet vedtaget.

Det fortsatte arbejde med grøn kirke
Gruppen vil fortsætte arbejdet med at øge opmærksomheden på kirkens miljøpåvirkning, f.eks ved at være synlig på den årlige markedsdag. ​
Strategiplanen er at mødes en gang om året ifm. et tiltag på markedsdagen og ambitionsniveauet er at tilføje et område/punkt hvert år til listen som grøn kirke.

Med Nørremarkskirken er der nu 6 grønne kirker i Haderslev stift og 196 på landsplan.

Kontaktperson: Gullmai Sørensen

Læs mere om kirken her

Maj 2018

print
Tagget , , ,

2 tanker om “Nørremarkskirken er blevet grøn kirke

  1. […] Læs artiklerne fra magasinet i december om grøn teologi og Simon Peters Kirke som grøn kirke.  Og se med på listen her over grønne kirker i Haderslev Stift. Nørremarkskirken i Vejle er den senest tilkomne – læs her. […]

  2. […] Nørremarkskirken i Vejle er den senest tilkomne – læs her. […]

Der er lukket for kommentarer.