Nykøbing Mors Kirkegård er grøn

På det seneste skud på Grøn Kirkegård-stammen, Nykøbing Mors Kirkegård, er man i gang med en omlægning, der vil betyde flere græsgravsteder - kirkegården får generelt et grønnere udtryk. På sin hjemmeside skriver kirkegården selv: Dette med udgangspunkt i at kirkegården er for de levende. Selvom det er en begravelsesplads, vor de døde bliver begravet, er det de pårørende/efterladte, der skal håndtere det at have mistet. Og det er dem der fremadrettet skal besøge gravstedet – derfor er det vigtigt at omgivelserne, stedet og det grønne udtryk ”giver mening”. Det ligger i direkte forlængelse af ét af punkterne på Grøn Kirkegård-tjeklisten, nemlig punktet "Vi har lavet en helhedsplan for kirkegården, som kirkegården op i zoner med plads til forskellige udtryk og f.eks. med zoner med særligt fokus på biodiversitet". 

Det synes at være en generel erfaring på mange kirkegårde, at det lidt "vildere" grønne udtryk tages rigtig godt imod af dem, der bruger kirkegården - særligt hvis man kommunikerer omkring det. På Nykøbing Mors Kirkegård har man da også kunnet sætte hele fem krydser i kategorien "formidlingen af grønne tiltag til brugere af kirkegården", ligesom man også deler erfaringer med andre kirkegårde. 

Generelt afspejler tjeklisten i høj grad citatet fra hjemmesiden om, at kirkegården først og fremmest er for de levende. Med særlige områder, der stimulerer sanserne, indbyder til ophold, giver plads til sorg og refleksion og med mulighed for udendørsgudstjenester og -andagter, tilgodeser Nykøbing Mors brugernes alsidige behov. 


print
Tagget , , ,