Klumme: Nytænkning på kirkegårdene

Inspireret af Steen Hendriksen, artikel fra bladet; Kirkegården februar 2020, 40. årgang, alle billeder er ligeledes taget fra bladet.

Vi skal nytænke grønne muligheder på kirkegårdene og inspirere og opmuntre hinanden i vores projekter. Kirkegårdsleder, Steen Hendriksen, fik en god idé, som herunder er nedskrevet som resume fra bladet; Kirkegården februar 2020, 40. årgang.

Steen oplevede, at der var store arealer på Sct. Olai kirkegård i Kalundborg, der ikke var i brug. Her besluttede han at bruge arealerne til at plante noget grønt, som de pårørende til afdøde i fællesgraven kan bruge til at mindes og sorgbearbejde. 

Steen gik straks i gang med at udarbejde en plan. Her inddragede han landskabsarkitekten, Anne Stausholm, som lavede tegningerne til projektet. 

Herefter skulle projektet godkendes af provstiet, for at det kunne blive finansieret. I Efteråret 2016 blev projektet godkendt og sat i værk. Derefter blev vinteren 2017-2018 brugt på at rydde arealerne. 

Januar 2020 blev projektet færdigt, og folk har stor glæde af mindestedet. Der er lavet mindesøjler, hvor de efterladte kan få indridset navnet på afdøde, som står fint i mindelunden. Denne ide kom af, at en vis procentdel af bisættelser i Kalundborg foregår som askespredning over havet. Dette efterlod familierne uden et gravsted eller mindested, og derfor blev mindesøjlerne taget i brug. Der er ydermere lavet staudebede omkring mange af de gamle gravsteder, så de klippede tujahække er sløjfet til fordel for bølgende stauder, der tiltrækker dyrelivet og giver stemning hele året med sine dufte og farver. 

Steen fortæller om brugernes modtagelse af projektet: "Alle har taget godt imod det NYE på kirkegården; både bedemænd og alle dem som kommer på kirkegården, synes det er meget flot og spændende med nytænkning."


print
Tagget , ,