Ørslev Kirkegård er blevet Grøn

Ørslev Kirkegård

Ørslev Kirkegård ligger ved Ørslev Kirke ved Ringsted, på Midtsjælland.I Ørslev Kirke har været grøn kirke i en lille håndfuld år, og i de sidste par år har man i menighedsrådet talt om at blive grøn kirkegård. Det faldt sammen med, at man for et års tids siden fik en ny graver, Annemette Rude, som tog meget ansvar i den proces.

”Som menighedsråd satte vi os ned i starten af 2023 og gennemgik tjeklisten, hvor vi fik 26 punkter, og i forlængelse af det præsenterede Annemette Rude os for en handleplan, hvor vi i løbet af det det kommende år får tjekket flere ting af – og andre er med på længere sigt” fortæller den ene af præsterne, Jacob B. Møller.

Kirken, som er en gammel middelalderkirke, bygget i 1200-tallet, er placeret midt på kirkegården.

”For mig er det naturligt, at kirkegården er et grønt sted. Vi har en kirkegård på landet, som helt naturligt har meget liv, bl.a. et par egern, at tage hensyn til. Vi har meget varieret beplantning, anlagt gennem flere år. Her er mange forskellig typer af buske og små træer, der giver et væld af blomster igennem året.

Det er en tilfredsstillelse at have en stor have, der står pænt og præsentabelt, med god ”grøn” samvittighed. Vi er ved at ændre den fra at stå i ”kunstig fremdrift” til mere at hvile i sig selv, ved f.eks. at luge mere, fremfor at brænde ukrudt med gas”, fortæller Annemette Rude, og forsætter: ”Det sværeste er at begrænse sine ideer til at udføre dette, før næste skridt kan ske. Det kræver tålmodighed, også ift. maskinerne, hvor jeg har lyst til at skifte ud til el-drevne maskiner. Det har overrasket mig, hvor meget økonomien spiller ind i vedligeholdelsen af et gammelt kultursted som kirkegård”

”Processen omkring Grøn Kirkegård har været god, og det har givet mange gode snakke, både med mine kollegaer og med menighedsråd og andre. Som graver har vi gjort op med nogle vaner, og jeg får sikkert selv lavet nogle dårlige vaner, som jeg på et senere tidspunkt skal gøre op med” slutter Annemette Rude.

Som menighedsråd synes vi, at både personalet og vi selv har fået et øget ejerskab over kirkegården gennem arbejdet med at blive Grøn Kirkegård – og vi forsætter arbejdet, både på kort og langt sigt, slutter Jacob B. Møller.

Læs mere om Kirkegården på deres Facebook her 

Ørslev Krikegård