Øster Hassing kirkegård er ny grøn kirkegård

Øster Hassing kirkegård

Øster Hassing kirkegård er nu som kirken blevet grøn. Øster Hassing ligger i Aalborg stift. Kirkegården fortæller at efter de i flere år har været grøn kirke, ønsker nu også at få Øster Hassing Kirkegård med som Grøn Kirkegård.

På Øster Hassing Kirkegård har de som en del af deres udviklingsplan arbejdet målrettet på at få en grøn kirkegård igennem flere år. Det kan nu konstatere at de er lykkes med det. 

Det er i 2018 anlagt store staude områder foran kirken, der hvor der før var en stor græsplæne. Skovkirkegården er renoveret fra mørk til et lysåben begravelsesplads som er meget populær fortæller den ledende graver Leif Christensen. Ved de tomme gravsteder er der beplantet med stauder eller anden beplantning.

De er lige nu i gang med at opsætte naturbænke og få etableret vand/fuglebade. Der er blandt andet også lavet en udstilling af genbrugsgravsten fra den lokale stenhugger, hvilket har skabt stor interesse omkring genbrugstanken!

Deres fremtidsplaner er at udvide staudebedene foran kirken så de bliver endnu mere markante, gerne inden i 2023. Samt at inden for en meget kort årrække at få etableret en stor æblehave med en bund at vilde blomster og græsser, her er der nu en stor græsplæne.

Læs mere om Øster Hassing kirkegård på deres hjemmeside her

Øster Hassing Kirkegård
Øster Hassing kirkegård
print
Tagget , ,