Ribe Kirkegård er Grøn Kirkegård

Ribe kirkegård

Ribe Kirkegård er Grøn Kirkegård

Ribe Kirkegårde består af Ny og Gl. Kirkegård, som er unikke og enestående hver for sig - men beggesmukke og i konstant naturlig forandring. Nu bydes de velkommen som nyeste skud på stammen i familien af grønne kirkegårde. På Ribe Kirkegårde har man blik for det store billede i arbejdet med den grønne omstilling. På den mådeviser det bæredygtige fokus sig i tiltag lige fra brugen af miljøgodkendte algemidler på kirkegården til inddragelse af kirkegården som en del af kirkens øvrige aktiviteter til f.eks. konfirmander, andagter mv. På Ribe Kirkegårde har man et ønske og en ambition om at tilpasse sig tidens og samfundets udvikling, og iden forbindelse er man meget opmærksom på brug af kirkegården. 

Om Ribe kirkegård

  • Grøn Kirkegård siden 2022
  • Har udfyldt 28 punkter på tjeklisten
  • Ribe kirkegård ligger i sønderjylland

På deres hjemmeside skriver RibeKirkegårde selv: ”På Ribe Ny kirkegård har man et stort ønske om at åbne kirkegården op for byens folk og besøgende, som et rart sted at være, hvor man kan mindes de der var og sørge, men også et sted hvor man med et smil på læben kan mindes oplevelser, fortællinger og alt det gode om de der var.”Ribe Kirkegårde skal altså være et rart sted at være – for mennesker såvel som dyr. Flerårige blomstrendeplanter og hjemmehørende arter på kirkegårdens arealer er med til at gøre kirkegården til et rart sted at komme for mennesker. Forskellige leve- og ynglesteder og åbent vand, der er tilgængeligt og sikkert for alledyrene, gør kirkegårdene attraktive for insekter, krybdyr, fugle og andet dyreliv.På Ribe Kirkegårde glæder man sig over det fortsatte arbejde som en del af netværket af grønnekirkegårde: ”Vi forsøger at gøre hvad vi kan for at denne verden består. Vi er helt klar på at vi kan gøreendnu mere, og da det er så spændende at arbejde med, så er vi sikker på vi udvikler det grønne endnumere dag for dag”.

Se mere af Ribe kirkegård på deres hjemmeside her

print
Tagget , ,