Rygaards Skole er ny grøn skole

Jeg, Bethan Jarmin, og min kollega, Laura Hemmingsen, startede med at arbejde på flere af tiltagende fra tjeklisten for omkring 5 år siden, da vi startede en miljøklub kaldet ETF (Environmental Task Force). Vi mødtes ugentligt med repræsentanter fra hver klasse og arbejdede med hvordan vi kunne gøre vores skole mere miljøvenlig.

Jeg har arbejdet med tjeklisten sammen med mine kolleger, viceværten og rengøringsassistenter, og vi ved, at vi har opnået 25 af de nødvendige kriterier, for at blive en grøn skole. Vi har også tilpasset tjeklisten til vores skoles miljøpolitik og vil fortsætte med at bruge den som en del af vores skoles udvikling.

En af de sværeste dele af processen, er at finde tid til at udføre alt arbejdet sammen med et fuldtids undervisningsjob, samt at tilskynde til deltagelse af kolleger, der er optaget af andre ting. Den mest givende del af ETF har været samarbejdet mellem kolleger, forældre og børn, samt at se en vellykket implementering af nye miljøprojekter/ordninger. Et af de mest overraskende resultater af vores arbejde, er at se et stigende niveau af engagementet overfor miljøet fra os på Rygaards Skolen.

English:

Myself and my colleague, Laura Hemmingsen, first started working on many of the items on the checklist, about 5 years ago, when we started an environmental club called the ETF (Environmental Task Force). We met weekly with representatives from each class and worked on ways that we could make our school more environmentally responsible.

I have worked through the list with the help of my colleagues, caretaker and cleaners and we know that we have achieved 25 of the criteria necessary to become a Green School. We have also adapted the checklist into our School’s Policy on the Environment and will continue to use it as part of our school’s development.

One of the most difficult parts of the process is finding the time to do all of the work alongside a full time teaching job and also encouraging the participation of colleagues, who are preoccupied with other things. The most rewarding part of the ETF has been the collaboration between colleagues, parents and children and seeing the successful implementation of new Environmental projects and schemes. One of the most surprising results of the work we’ve done is seeing the level of passion and commitment towards the environment from those of us in the Rygaards Community.

print
Tagget , ,

2 tanker om “Rygaards Skole er ny grøn skole

  1. […] Rygaards Skole er ny grøn skole […]

  2. […] Rygaards Skole er ny grøn skole […]

Der er lukket for kommentarer.