Sandby Kirke

​​
Et enigt menighedsråd for Sandby- Branderslev sogn har sammen med medarbejderrepræsentanter og præsten et ønske om at blive grøn kirke.

Vi har arbejdet i tre måneder med spørgsmålet og hver især givet vores bud på, hvad vi mente var en god idé at prioritere i tjeklisten. Vi har så sammenfattet de punkter, vi kunne blive enige om.

Der var øjeblikkelig enighed om at tilstræbe at blive Grøn Kirke.

Lige nu har vi ansøgning inde i stiftet med anmodning om isolering af præstegård og undersøger mulighederne for tilladelse til at opsætte forsatsvinduer i kirkerne.

Vi vil løbende på menighedsrådsmøderne drøfte en prioriteret rækkefølge af punkterne, samt hvordan det går med opfyldelsen af dem.

Kontaktperson: Niels Hejlesen

Læs mere om kirken her

Juni 2013

print
Tagget ,