Branderslev Kirke


Der var øjeblikkelig enighed om at tilstræbe at blive Grøn Kirke.

Vi har arbejdet i tre måneder med spørgsmålet og hver især givet vores bud på, hvad vi mente var en god idé at prioritere i tjeklisten. Vi har så sammenfattet de punkter, vi kunne blive enige om.

Vi er blevet enige om 32 punkter, og har tilføjet to til nemlig:Opsamling af regnvand til vanding på kirkegårdene og opstilling af containere til blød plastik.

 

Lige nu har vi ansøgning inde i stiftet med anmodning om isolering af præstegård og undersøger mulighederne for tilladelse til at opsætte forsatsvinduer i kirkerne.

Vi vil løbende på menighedsrådsmøderne drøfte en prioriteret rækkefølge af punkterne, samt hvordan det går med opfyldelsen af dem.

Kontaktperson: Niels Hejlesen

Læs mere om kirken her

Juni 2013

print
Tagget ,