Syng i Skabelsestiden


Skabelsestiden skal fejres med sang og salmer. Sang af hjertens lyst en er en særlig måde at udtrykke sige, være sammen og komme ud af boksen på. Martin Ishøy reflekterer over salmesang og inviterer til Fyld Danmarks Kirker d. 29. september.

Forunderlige skabermagt


"Forunderlige skabermagt
som skabte os og denne pragt
af kloder i det fjerne!
Hvor himmeldyb den kærlighed,
du holder os i live med
på jordens lille stjerne."

Sådan lyder første vers i en af Lars Busk Sørensens salmer. Dvs. … lyder og lyder! For der er stor forskel på at læse ordene og synge dem af hjertens lyst på den smukke og meget let tilgængelige melodi, som Erik Kobbelgaard har skrevet til ordene.

fuglesanger pixabay

Tager os ud af boksen

Sangen er noget af det allervigtigste ved enhver gudstjeneste. Det er det fordi det ikke kun er præsten, men os alle sammen, der synger. Vi er ”med” på en helt anden måde, end når vi blot lytter. I dag taler man om at ”tænke ud af boksen”. Når vi synger i kirken, takker, lovsynger, beder, forundrer, besinder vi os ”ud af boksen”. Her i Kierkegaard-året kan man også bruge udtrykket, at vi ”træder i eksistens”, når vi synger af hjertens lyst. I salmesangen bliver vi så at sige ”os selv”.

I forhold til Gud

Men hvad er det vi træder i eksistens eller bliver os selv med, når vi synger? Ja, det afhænger af ordene, der bliver ”vores ord”, når vi synger dem. Når vi eksempelvis i salmen ”Forunderlige skabermagt” forundres over den ’himmeldybe kærlighed Gud holder os i live med’, træder vi dermed frem for Gud som Guds skabninger, der er klare over at være det. Hvis vi synger med, er vi med som det, vi er i forhold til Gud: taknemmelige, syndige, frie, handlende, afmægtige eller fredfyldte.

Fejring med sang

Derfor er intet mere nærlæggende end at fejre skabelsestiden med sang og salmer. Skabelsestiden er til for at fokusere på Gud som skaberen og verden som skabt af Gud. Paradoksalt nok er det jo en af de allerstørste hurdler for det moderne menneskes kristne tro. ”Jeg er ikke i stand til at tro på Gud som skaberen”, er et udsagn, som præster ofte hører. Men skabelsestiden kan rykke ved nogle af de misforståelser, der som oftest ligger til grund for det udsagn – og salmesang er et af de allerbedste midler. Så syng-syng-syng af hjertens lyst.

Fyld Danmarks kirker…

I år støtter Grøn Kirke som bekendt op om initiativet ”Fyld Danmarks Kirker” på den måde, at vi anbefaler, at man holder skabelsesgudstjeneste d. 29. september. Få en masse mennesker med i kirken, som ikke nødvendigvis plejer at komme, og hold så en festlig gudstjeneste med fokus på Gud som skaberen.

… med sang

I den forbindelse peger vi sammen på en håndfuld salmer, som alle ville være velegnede til gudstjenesten. Der er tre ældre salmer fra Den Danske Salmebog, og to gange to salmer fra henholdsvis ”Salmer og Sange i Skole og Kirke” 1 og 2. Det er syv salmer, og det vil næppe være muligt at få dem alle brugt ved én enkelt gudstjeneste, men tanken er også snarere, at der over hele landet synges nogle af de samme salmer på denne søndag. Det landsdækkende føjer en ekstra dimension til det, der foregår i den enkelte kirke.

Sang- og salmeforslag

Solsangen som motet

Ud over de syv salmer, foreslår vi også en meget simpel motet (over Frans af Assisis Solsangen”), som langt de fleste kirke- eller børne/ungdomskor bestemt ikke skulle have problemer med at synge.

Download Motetten/sats for lige stemmer (PDF)

De foreslåede salmer er – fra Den Danske Salmebog:

• 15 ”Op al den ting”, Brorsons kendte og elskede salmehit om det sublime i naturen som grund til lovprisning og tilbedelse.

•41 ”Lille guds barn, hvad skader dig”. Grundtvigs sene gendigtning af Bjergprædikenens ord om ikke at være bekymret, men lære af liljerne på marken. Der er mange henvisninger til naturens forbilledlighed.

728 ”Du gav mig o Herre”. En salme der sætter fokus på forvalterskabstanken.

Fra Salmer og Sange i skole og kirke 1 er det:

139 ”Den Gud der skabte lyset”, en dejlig og glad sang om skabelse og gudbilledlighed. God til børn og barnlige sjæle.

152 ”Forunderlige Skaber-magt”, en fremragende skabelsessalme med moderne bevidsthed om Gud som universets skaber.

Fra Salmer og Sange i skole og kirke 2:

131 ”Du har villet jordens lykke”, som er en rigtig god børnesalme om skabelsen.

146 ”Du skabte den vældige brændende sol”, en genial moderne salme med blik for skabelsen i det store og det små – og for sammenhængen.

Af: Martin Ishøy

Holdninger udtrykt i klummen er ikke nødvendigvis udtryk for Grøn Kirkes holdning på området.


print
Tagget , ,