Danske kirker får inspiration til arbejdet med bæredygtighed

Hjemvendt fra europæisk samarbejds-konference om bæredygtighed, er to danske kirker top-motiverede for at lave grønne tiltag i hverdagen. Anden konference i EU-samarbejdsprojekt om bæredygtighed i land-sogne er netop afsluttet.

13 danske kirker er med i et internationalt projekt, der har som formål, at deltagerkirkerne skal blive bedre til at arbejde med bæredygtighed. Projektet løber over to år, og de øvrige deltagerlande er Sverige, Letland, Slovakiet og Tyskland. Inden for projektperioden mødes repræsentanter for sognene til tre internationale konferencer. Den første konference blev holdt i Tollarp i Sverige.

Alsidigt program

Den anden konference er netop afholdt i Wittenberg, Tyskland, i dagene 5. – 9. september. Deltagerne blev udsat for foredrag og deltog i workshops. Der var også tid til at netværke og høre på erfaringer fra de andre deltagerlande. Om søndagen deltog vi i en gudstjeneste i en kirke uden for Wittenberg og søndag eftermiddag bød på vandring i et naturreservat.

Praktisk motiverende

De danske deltagere (fra Rise i Sønderjylland og fra Ærø, der har syv kirker) blev meget inspirerede af konferencens indhold. Blandt andet oplæggene om økologisk fodaftryk, energigennemgang af bygninger, elsparepærer samt en workshop om ”grønne” gudstjenester, gav grobund for mange ideer til initiativer, de vil igangsætte derhjemme. Ved konferencens slutning mødtes de danske deltagere til en snak om, hvad man har lært på konferencen, og om hvordan arbejdet med bæredygtighed skal fortsætte, når man kommer hjem.

Rise vil satse grønt på mange fronter

I Rise er man for øjeblikket i gang med at opføre en sognegård, og der er man fast besluttet på at byggeriet skal være så miljøvenligt som muligt. Affaldet fra kirkegården skal søges komposteret. Og så vil man arbejde for, at menigheden tager ting med til høstgudstjenesten. De medbragte ting sælges, og det giver penge til julehjælp. Man vil også forsøge at arrangere en julebazar. Man vil også arbejde bevidst på at blive godkendt som Grøn Kirke. Dvs. at man under menighedsrådsmøder vil gennemgå listen over tiltag, der skal prioriteres, hvis man vil være grøn kirke. Sådan bliver man Grøn Kirke.

Ærø vil bl.a. have bæredygtig indkøbspolitik

På Ærø har man den udfordring, at 7 kirker fra november sidste år er samlet i et pastorat, der dækker hele Ærø. Udfordringen er, at deltagerne fra Ærø nu skal få alle kirkerne på Ærø til at blive mere bæredygtige. Man finder det overordentligt vigtigt, at kirkerne får en indkøbspolitik. Derfor vil man arbejde for en indkøbspolitik for alle syv kirker, hvor der lægges vægt på økologisk indkøb, Fairtrade og lokalt indkøb. Man vil have økologiske kirkegårde, og man har allerede anlagt en natursti på kirkens jord. Man vil også gerne påbegynde en energirenovering af Ærøs kirker og præstegårde. Ved årets høstgudstjenester vil man gerne anvende klimastafetten, der indeholder fire elementer med hver deres historie om klimaforandringerne. Ligesom i Rise vil man arbejde bevidst på at blive godkendt som Grøn Kirke.

Af: Keld Balmer Hansen

* i 2017 blev alle Ærøs 7 kirker Grønne Kirker, se mere her

print
Tagget ,