Sankt Johannes Kirke er ny grøn kirke

Sankt Johannes Kirke er ny grøn kirke

Arbejdet med at blive Grøn Kirke har for alvor taget fart efter at det nye menighedsråd trådte til i december 2021. Det tidligere menighedsråd havde gjort et godt forarbejde ved at sætte flueben i tjeklisten. Der manglede dog stadig nogle skridt inden vi havde nået de 25, som var minimum for at kunne blive antaget som Grøn Kirke.

Da vi begyndte i det nye råd fik vi nedsat et udvalg, som skulle arbejde videre med projektet. Vi satte os først for at gennemgå den tjekliste som det gamle menighedsråd havde lavet. Vi måtte se, hvor langt vi var så vi havde et grundlag at bygge videre på. Vi fandt hurtigt ud af, at vi manglede fokus på især 2 områder, nemlig affaldssortering og energi.

For det første lagde vi en strategi for, hvordan vi kunne blive bedre til at sortere vores affald. Det betyder at vi i dag sorterer papir fra det øvrige affald på alle kontorer, således at det bliver bragt til genbrug. Dernæst har vi udskiftet vores pærer til lavenergi, således at vi nedsætter energiforbruget væsentligt. Vi står over for at udskifte samtlige 73 kærter i kirken til lavenergi. Det vil sige at vi går fra 60 watt til 5,5 watt pr. pære.

Vi erkender, at vi ikke er færdige med at arbejde med det grønne i kirken, skønt vi opfylder kravene til at blive Grøn Kirke. Arbejdet med det grønne er et stadig holdent øje med, hvordan produkter udvikler sig, så de bliver stadigt mere miljøvenlige. Det drejer sig både om køleskabe, frysere, elkedler og belysning.

Vi har haft en god proces i udvalget, hvor vi har arbejdet ¾ år med at opfylde de sidste krav til at blive Grøn Kirke. Vi har inddraget hele projektet for menighedsrådet og kirkens medarbejdere for at sikre ejerskab hele vejen rundt. Vi vil fortsat mødes jævnligt i udvalget og have et punkt på dagsorden i menighedsrådet mindst to gange årligt.


Foruden de ovennævnte tiltag er vi i planlægningsfasen af et grønt projekt vi kalder, De Hellige Haver.

Sct Johannes kirke Vejle, er en bykirke midt i et stort boligområde med etage-og boligforeningsboliger i på alle sider. Til kirken hører en mindre, nu aflukket have bestående af hække og en plæne. Planen er at fjerne nogle af hækkene og lukke plænen op for kvarterets beboere. I plænen er det planen at lave 7 højbede med mulighed for at dyrke grøftekantsblomster og lavendler. Og derved kunne bidrage med blomster til kirkens udsmykning i blomstringsperioden. Ydermere vil vi plante en sommerfuglebusk og lyng som vil tiltrække sommerfugle. Og derudover vil i sætte insekthotel op, sammen med bænke så kvarterets borgere og kirkens konfirmander og gæster, kan sætte sig i denne nye grønne oase i byen. Vi håber at kunne påstarte projektet til kommende forår.

Som en tilføjelse til ovenstående, er planen, at vi vil indgå samarbejde med en nærværende sommerfugle-organisation.

Ydermere: vi er gået over til at købe økologisk kaffe og te.

Vi samler lysestumper ind fra menigheden og kirken, som vi afleverer i Kirkens Korshær til omsmeltning og videresalg.

print
Tagget