Sankt Lukas Kirke er ny Grøn kirke

Sankt Lukas kirke Århus

_SBP6482.CR328MAY20Kirker til hjemmesider.Folkekirken i Aarhus.DomprovstiSankt Lukas KirkeFoto: Lars Salomonsen

Sankt Lukas Kirke er ny Grøn Kirke

Sankt Lukas Kirke ligger i Århus nær havnen. De har gennem flere år arbejdet målrettet mod at blive Grøn Kirke. Til en begyndelse tog de kontakt med andre Grønne Kirker i Århus området for at hørere om deres erfaringer med at blive og være Grøn Kirke. Efterfølgende har de taget små men sikre skridt mod det grønne kirkeliv og er nu med i grøn kirke.
I den følgende del fortæller Sankt Lukas kirken selv om deres grønne omstilling og arbejde. 

Vi har været i gang med en bevidsthedsgørende proces blandt ansatte, frivillige og andre brugere af kirken for at sikre at alle har det grønne for øje i hverdagen. Denne proces har vi erfaret er en vedvarende proces. Der kommer hele tiden nye mennesker til, ligesom der hele tiden kommer ny grøn viden. Det betyder at vi på alle menighedsrådsmøder har et punkt på om Grøn Kirke, ligesom vi blandt personalet ugentligt har dialog om og fokus på det grønne når vi planlægger arrangementer og køber ind. I forholdt til kirkens frivillige og brugere har vi bl.a. sat fokus på det grønne i forbindelse med vores årlige sogneudflugt og fællesspisninger. Ligesom vi har lavet arrangementer for både børn og voksne der sender et tydeligt signal om at vi tænker på naturen, miljøet samt samspillet mellem mennesker og skaberværket. Helt lavpraktisk har vi også gjort nogle tiltag i hverdagen. Der er opsat skrallespande til papir i alle lokaler, ligesom vi har et synligt sorteringssystem i sognehuskøkkenet til plast, pap, returpant mm. Vi har givet konfirmanderne ansvaret for returpant i samarbejde med bruger af Blå Kors værested. Kirkens basarkreds indsamler garn der ikke kan sælges i butikkerne og bruger dette i det diakonale arbejde. Og vi cykler til møder som foregår i vores egen by.

Vi har nedsat et Grønt Kirkeudvalg som består af 2 medlemmer fra menighedsrådet samt en ansat. Ad hoc til Grønt Kirkeudvalg er knyttet kirkeværge samt kirketjener. Ligesom vi trækker på frivilliges viden i forbindelse med vedligeholdelse af vores lille have.

Udvalget har en vigtig opgave foran sig, nemlig at udforme en handlingsplan for det grønne arbejde ved Sankt Lukas Kirke. Vi forventer at handlingsplanen bliver klar i løbet af 2022.

En af de udfordringer vi har mødt i processen med at blive Grøn Kirke samt at formulere en handlingsplan, er den spændvidde som projektet har. Det har været udfordrende at formidle og opnå forståelse for at det at være Grøn Kirke er mere end at købe økologisk og energirigtig ind. Når nogen har talt om at lave klimagudstjester eller at formidle genbrugs fif på vores sociale medier, så har andre tænkt at Grøn Kirke mere handlede om at bruge grøn energi og købe sæbe der er Svanemærket. Men vi er nu et sted, hvor der er forståelse og lydhørhed i begge retninger. Vi både handler og formidler mere grønt end vi tidligere har gjort og forventer at fortsætte en opadgående kurve i det fortsatte arbejde med at være Grøn Kirke.

Hvis du vil vide mere om Sankt Lukas kirken, kan du læse mere på deres hjemmeside her.

print
Tagget , ,