Skabelsestid 2013: Fokus på vand og sang

Fyld Danmarks kirker med sang om skaberen
Fyld Danmarks Kirker
samarbejder med Grøn Kirke i Skabelsestiden med at få rigtig mange til at synge salmer sammen, som lovpriser skaberen og udtrykker skabelsestroen på forskellig vis. Den 29. september er en fremragende søndag til at fejre skabelsestidsgudstjeneste, da denne søndag ligger i skabelsestiden fra 1. september til 4. oktober. Det er oplagt at holde en gudstjeneste med skaberen som omdrejningspunkt for taknemmelighed og glæde, bøn og bekendelse samt folkelige, spirituelle eller politiske eftertanker.

Syng salmer om skaberen

Initiativet henvender sig i planlægningsfasen især til præster, organister og flest muligt børe- ungdomskor. Det handler konkret om at synge mindst to salmer med fokus på skabelsen, naturen og ansvaret for den. Kirker med børne- ungdomskor opfordres til at højne festlighederne med vedhæftede meget tilgængelige motet for lige stemmer over Frans af Assisis Solsang.

Fil: Forslag til motet og salmer

Med kirker i hele Europa

Skabelsestidsgudstjenester er et initiativ, som er i fremgang i Danmark, og som er veletableret i Norge, Storbritannien, Tyskland og Mellemeuropa. Der er mange måder at fejre skabelsestidsgudstjeneste på - lige fra festlige højmesser til lige så festlige, men meget alternative gudstjenester. Tanken er at vie en gudstjeneste særligt til troen på skaberen og at sætte troen på skaberen på kirkens dagsorden i en tid, hvor der er stærkt brug for det. Få inspiration og meget andet om gudstjenester i skabelsestiden her.

Krans
AKTIVITETSFORSLAG

Den skønneste krans

Skabelsestidsaktivitet med børn (f.eks. minikonfirmander). Smukke halmfigurer og en halmguirlande med stor symbolik i høst-tiden.

Læs mere her


2013 ER VANDÅR

FNs generalforsamling erklærede 2013 for internationalt år for vandsamarbejde. Det var således oplagt i Skabelsestiden at sætte fokus på vandet. Vand er helt nødvendigt for liv, og vand er også et element, som vi i kirken gør brug af i dåben.

Få inspiration til aktiviteter med børn og vand

Vandhane pixabay