Skive Sogns Kirker er nye grønne kirker

Skive Sogn består af to ret forskellige kirker: Skive Kirke og Vor Frue Kirke. Vor Frue Kirke lyser hvidt op bag den større og nyere røde Skive Kirke. Begge ligger de højt over Skive på Kirkebakken, og man er aldrig i tvivl, hvor man er, når man ser de to tårne i horisonten. Nu er de begge blevet grønne kirker efter at have arbejdet målrettet med tjeklisten i ca. 3 kvartaler. 

En naturlighed i det grønne arbejde
"Vi har talt meget om, hvordan Herrens skaberværk skal forvaltes af os i ord og gerning, og så var det en hel naturlig konsekvens også at ville tage vare på selvsamme skaberværk ved at være en del af den grønne omstilling, spare på ressourcer, minimere vores miljømæssige aftryk, fremme grøn sameksistens med og forståelse for Guds forunderlige jord blandt os selv, men også sætte det i ord og gerning over for menigheden". Sådan fortæller Lisa Bertelsen på vegne af Skive Menighedsråd om overvejelserne bag at træde ind i det grønne netværk. Om arbejdet med Grøn Kirke-tjeklisten fortæller hun videre, at man blev ganske overrasket over, hvor godt kirkerne allerede var i gang med det grønne arbejde. "Mange tiltag er sat i værk helt naturligt, fordi det giver god mening enten økonomisk eller ud fra ønsket om at fremme den grønne omstilling også i vores sogn" fortæller Lisa og peger selv på Folkekirkens Grønne Omstilling og diverse webinarer som kilder til inspiration of information. 

Kirkens bæredygtige og være-dygtige budskab
Ifølge Skive Menighedsråd er det teologiske og etiske grundlag for Grøn Kirke ganske åbenbart og åbenlyst. De peger på, at vi i gudstjenesten mindes om, at vi som individer altid lever i en relation til mennesker og verden omkring os - lige uden for døren såvel som længere end øjet rækker. I gudstjenesten træder vi ind i et håbefuldt budskab om, at vi alle - med vores små historier - er en vigtig del af skaberværkets store historie. Det er et bæredygtigt såvel som væredygtigt budskab. "I tjenesten af og for Gud ånder vi mod og håb og inspiration ind, og tager det med os ud af kirken for at ånde ud, oplive og begave naturen, miljøet, kloden", siger Lisa Bertelsen. 

I Skive sogn afholdes allerede en bred vifte af gudstjenester og andre arrangementer med skaberværket i fokus. I skabelsestiden afholdes gudstjenester på en grøn sydvendt skråning på kirkegården, hvor bl.a. salmer bidrager til fokus på og nærvær med skaberværket. Høstgudstjenester afholdes som tak for årets høst. Der afholdes gennem kirkeåret flere gudstjenester og andagter ude - også i samarbejde med andre sogne. Her kan bl.a. pinsegudstjeneste i byens anlæg og Salmer i sommernatten nævnes. Skive kirker har også fokus på formidling og forkyndelse med skaberværket i centrum over for børn og unge. Byens konfirmander går f.eks. pilgrimsvandringer i naturen og taler om, hvad vi som mennesker kan skabe af ting, resultater, stemninger, relationer mm..

Synlighed og inddragelse skaber forståelse 
I Skive Kirker har man været bevidst om, at arbejdet med den grønne omstilling medfører, at noget ikke vil se ud helt, som det plejer. Oplevelsen har været, at en bred og åben kommunikation har medført en stor forståelse for processen med den grønne omstilling. I kirkebladet, på hjemmesiden og i dagspressen fortælles der om grønne aktiviteter og tiltag såsom insekthoteller bygget af minikonfirmander, plantning af forårsløg med konfirmander og 'vild med vilje' på kirkegårdene. På den måde bliver brugerne både forberedt på og inddraget i forandringer på kirkens arealer. 

Det grønne, praktiske arbejde
Også de mere lavpraktiske aspekter ved den grønne omstilling har fokus i Skive Kirker, hvor man f.eks. indkøber ansvarligt efter behov og i videst muligt omfang indkøbes bæredygtige, økologiske og miljøcertificerede produkter. En tilbygning til mandskabsbygningen på Skive Kirkegård står netop nyopført i certificeret, bæredygtigt træ. Kirkernes energiforbrug kigges efter i sømmene, affald sorteres til genbrug jfr. kommunens inddeling i 10 fraktioner, og der bruges aldrig engangsservice. 

"Den grønne omstilling har været en spændende og naturlig proces for os", fortæller Lise Bertelsen. Kirkernes Grøn Kirke-udvalg består af ansatte såvel som frivillige og er sammensat på en sådan måde, at der er blandede kompetencer og kendskab til stede i udvalget.

print
Tagget , , , ,