Sværdborg og Lundby er nye grønne kirker

Sognene Sværdborg og Lundby i Stege-Vordingborg provsti, Roskilde Stift, er nye grønne kirker 

det seneste menighedsrådsmøde blev tjeklisten for Grøn Kirke gennemgået og godkendt, og i den forbindelse besluttede menighedsrådet altså, at man ønskede at blive en del af Grøn Kirke-netværket, som hele tiden vokser og snart runder de 300 kirker!  

I arbejdet med at blive Grøn Kirke har sognet haft forskellige kompetencer i spil, idet gravere, menighedsrådsmedlemmer og kirkernes præst sammen har arbejdet med tjeklisten. 

I dette arbejde så de, at de opfylder 33 punkter på Grøn Kirke-tjeklisten. Der er altså allerede mange tiltag, som de to kirker i Sværdborg-Lundby sogne har taget for at værne om skaberværket og bidrage til den grønne omstilling. F.eks. køber de certificeret klimavenlig strøm og opvarmer med varme, der produceres mest muligt miljø- og klimavenligt. Derudover afholdes der hvert år temagudstjenester med skaberværket, klima, miljø, natur og retfærdighed som tema, og på kirkernes udearealer laver de levesteder for vilde dyr og planter 

Med hensyn til selve kirkelivet ved Sværdborg og Lundby kirker fortæller præsten Lisbeth Christensen at de fejre, at de er blevet Grønne kirker ved en aftengudstjeneste i juni måned, hvor temaet skabelse vil være gennemgående i salmer, prædiken og bønner. Herudover har de en del eftermiddagsgudstjenester efterfulgt af enten foredrag eller sang, hvor skaberværk og klima også vil få en fremtrædende plads. Hvad angår højmessen er glæden og taknemmeligheden over skaberværket altid nævnt i kirkebønnen og vil blive inddraget yderligere gennem Skabelsestiden. I konfirmandundervisningen kommer emnet om klima og miljø ofte op i mange af vores emner, da de unge er meget bevidste om dette emne. De taler yderligere om det, når der gennemgås ”Kristuskransen”, der for nogle år siden fik en ’grøn miljøperle’.  

Angående synliggørelse af at Sværdborg og Lundby kirker er blevet Grønne kirker, vil de fortælle om dette under deres meddelelser fra prædikestolen og på deres hjemme- og facebooksider tillige med i næste kirkeblad, der udkommer til juni. Der vil også blive hængt plakater op i kirkernes våbenhuse. Sværdborg og Lundby kirker slutter af med at fortælle at de glæder sig til at komme i gang.  

Du kan læse mere om Sværdborg og Lundby kirker her. 

print
Tagget ,